MITTATEKNIIKAN KESKUS – MIKES 2005

Osoite
Tekniikantie 1, Otaniemi, Espoo
Tilaaja
Senaatti-kiinteistöt
Pinta-ala
9 000 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Mittatekniikan keskus tekee metrologista tutkimusta, ylläpitää ja kehittää kansallista mittausjärjestelmää sekä tuottaa toimielinten pätevyyttä ja luotettavuutta todentavia akkreditointipalveluja.

Mikesin uudisrakennukseen sijoittuvat keskitetysti mittatekniikan koulutus-, kokous- ja toimistotilat sekä herkkien mittausinstrumenttien edellyttämät korkeatasoiset laboratoriotilat.  Laboratoriotiloille on asetettu poikkeuksellisen suuria olosuhde- ja rakennevaatimuksia.

Rakennus noudattaa Otaniemen alueen uutta asemakaavaa, sen nykyisten rakennusten mittakaavaa ja vakiintunutta julkisivumateriaalia, punatiiltä.

Rakennusmassa koostuu kahdesta osasta, Tekniikantien suuntaisesta puikkomaisesta toimisto- ja koulutusosasta sekä matalammasta metrologian henkilö- ja tutkimustilaosasta.  Uudisrakennusosien mittasuhteet ovat lähes samat kuin viereisten rakennusten, uudisrakennuksen synnyttämän visuaalisen ilmeen pääpaino on katujulkisivulla.

Metrologiaosan toiminnallinen ajatus on sipulimainen, vaativat tutkimustilat ytimessä ja ympärillä suojaavat henkilöhuoneet.  Kaikkein vaativimmat tutkimustilat sijaitsevat maan alla.

Tutkimustilojen mittauspöydät on sijoitettu irti lattioista erillisille massiivisille vaimennusalustoille, osa vaimennusalustoista on perustettu ilmajousien varaan.

Rakennus, tilat ja talotekniset järjestelmät on suunniteltu monikäyttöisiksi ja yleispäteviksi lisäämään rakennuksen pitkän aikavälin muuntojoustoa ja taloudellisuutta.

MICROMEDICUM ARKKITEHTIKILPAILU 2009

Osoite
Kupittaa, Turku
Tilaaja
Senaatti-kiinteistöt, Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks-Sapa-liikelaitos
Pinta-ala
28 500 brm²
Työt
Arkkitehtisuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeksellisen vaativa
  • Kaupunkikuvallisesti ja teknisesti vaativa laboratoriorakennus
  • ET-luokka A-luokkaa ja ehdotusten paras

TYÖTERVEYSLAITOKSEN LAAJENNUS, 2003

Osoite
Haartmaninkatu 1 D, Meilahti, Helsinki
Tilaaja
Senaatti-kiinteistöt
Pinta-ala
6 100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Työterveyslaitoksen laajennus liittyy elimelliseksi osaksi vanhaa Työterveyslaitoksen kiinteistöä, joka on alun perin valmistunut vuonna 1950, ja se on suojeltu asemakaavassa Sr-2 merkinnöin.

Viereisellä tontilla samassa korttelissa sijaitsee Haartman-Instituutti, joka on valmistunut vuonna 1967 ja on niinikään suojeltu kaavassa Sr-2 merkinnällä.

Laajennusosa on rakennettu ahtaalle paikalle em. kiinteistöjen väliin.   Laajennusosan arkkitehtuurissa on huomioitu niin Meilahden sairaala-alueen arkkitehtuuri yleensä kuin erityisesti molemmat aiemmin mainitut kaupunkikuvallisesti arvokkaat, mutta hyvin erilaiset rakennukset.

Työterveyslaitoksen laajennuksessa on 5 maanpäällistä toiminnallista kerrosta sekä kellarikerros.

1. ja 2. kerroksiin on sijoittunut Työterveyslaitoksen Koulutuskeskus, toisessa kerroksessa on lisäksi myös laboratorio näytteenottotiloineen. 3. kerroksessa sijaitsee Työterveyslaitoksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiloja, sekä henkilökunnan työterveysasema. 4. ja 5. kerroksissa sijaitsee HYKS:n työterveysaseman vastaanottotilat.

Laajennusosan huonetilamoduulit ovat 1350 mm:n kerrannaisia ja huoneiden väliseinät ovat em. vaihteluvälillä muuntokelpoisia ikkuna- ja pilarijaon mukaisesti.  Talotekniset järjestelmät on asennettu em. moduulijaon mukaisesti ja siten mahdollistavat myöskin tilojen muunneltavuuden ja käyttötapamuutokset.

Laajennusosan rakentamisen jälkeen tontilla on edelleen runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta.  Koska tontille ei voi enää rakentaa lisää kellaritilaa, on tämän hankkeen yhteydessä rakennettu kellarikerrokseen myös käyttämättömäksi jäävän rakennusoikeuden edellyttämät autopaikat sekä väestönsuojatilat.

Käyttämätön rakennusoikeus huomioiden on rakennuksen pilarirunko vahvistettu siten, että rakennusta voidaan tulevaisuudessa tarvittaessa korottaa kahden kerroksen verran.

VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAAJENNUS 1999-2001

Osoite
Lämpömiehenkuja 2, Otaniemi, Espoo
Tilaaja
Valtion kiinteistölaitos / Senaatti-kiinteistöt Oy /VTT
Pinta-ala
4 500 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
  • VTT:n rakennus- ja yhdyskuntatekniikan toimitilat
  • Vuoden hyvä hanke 2001/ Senaatti-Kiinteistöt

YRITYSHAUTOMO CULTIVATOR I, 1999

Osoite
Viikinkaari 6, Viikki, Helsinki
Tilaaja
Helsingin yliopisto
Pinta-ala
3 667 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
  • Uusien yritysten biotekniikan tutkimus- ja tuotantolaboratoriot