KIRURGINEN SAIRAALA, KÄSIKIRURGIAN JA YLÄRAAJAKIRURGIAN TILAHANKE, HELSINKI 2021-2023

Osoite
Kasarmikatu 11-13, 00130 Helsinki
Tilaaja
HUS-tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 2 900 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Vuonna 1888 valmistunut Kirurginen sairaala oli alansa ensimmäinen erikoissairaala Suomessa. Paviljonkeihin perustunut arkkitehtuuriratkaisu ilmentää sairaalarakentamisen yleistä kansainvälistä kehitystä 1800-luvun lopulla.
Kirurginen sairaala luokitellaan valtakunnallisesti merkittäväksi Museoviraston alaiseksi rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteeksi. Rakennushankkeessa muutoksen alaiset Kirurgisen sairaalan rakennusosat ovat voimassa olevan asemakaavan sr-1 merkinnän mukaan suojeltuja rakennuksia erityisesti katujulkisivujen ja vesikaton osalta.

Rakennushankkeessa on kyse Kirurgisen sairaalan siirtyvien kirurgian erikoisalojen toimintojen vaatimista muutoksista, kun Herttoniemen, Töölön ja Peijaksen sairaaloista siirtyvät käsikirurgian ja yläraajaortopedian toiminnot sijoitetaan Kirurgisen sairaalan 3. ja 4. kerroksien E- ja K-osiin, jolloin muodostetaan keskitetty käsi- ja yläraajakirurgian osaamiskeskus.

3.kerroksen eteläpäädyn E-siipeen ja keskiosan K-siipeen sijoittuvat käsikirurgian ja yläraajakirurgian poliklinikkatilat. Rakennussuojelulliset näkökohdat huomioidaan mm. niin, että muutokset vanhoihin 16 hengen potilashuoneisiin tehdään niin, että alkuperäinen tilanne on palautettavissa. Koristeelliset puisten pilareiden ja palkkien liittymät jätetään näkyviin.
4.kerrokseen entisen plastiikka- ja rintarauhaskirurgian leikkausosaston tiloihin sijoitetaan käsi- ja yläraajakirurgian leikkaustoiminnot. Potilaiden odotus-, haastattelu- ja pukuhuonetiloihin sekä siivous- ja välihuoltoon liittyen tarvitaan myös toiminnallisia, tilallisia ja rakenteellisia muutoksia.
4.ja 5. kerrokseen tehdään hankkeen vaatimia uusia ilmanvaihto- ja sähkötiloja.

MEILAHDEN APTEEKKI, KESKUSKEITTIÖ JA PYSÄKÖINNIN UUDISRAKENNUS (KEPAP) LAAJENNETTU HANKESUUNNITELMA 2021-2022

Osoite
Stenbäckinkatu 9, 00250 Helsinki
Tilaaja
HUS Tilakeskus
Rakennuttaja
Hus-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 39 775 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
AutoCad ja ArchiCAD

Meilahden keskuskeittiön ja henkilöstöravintolan hankeselvityksessä tutkittiin aluksi keittiö- ja ravintolatoiminnot sisältävän uudisrakennuksen sijoittamista kahteen vaihtoehtoiseen paikkaan Meilahden sairaala-alueelle. Sijaintivaihtoehdoista riippuen uudisrakennukseen kaavailtiin lähtökohtana olleen keskuskeittiön ja henkilöstöravintolan lisäksi myös muita toisistaan poikkeavia toimintoja.

Sijainti- ja sisältövaihtoehdoksi valittiin ratkaisu, jossa uudisrakennus sijoittuu nykyisen purettavaksi suunnitellun keskuskeittiö- ja hallintorakennuksen kohdalle.

Uudisrakennukseen suunniteltiin neljään maanalaiseen kerrokseen sijoittuvat luohimista vaativat pysäköintitilat, jotka liittyvät nykyisiin maanalaisiin P2 pysäköintitiloihin. Niiden yläpuolella sijaitsevat kaksi pääasiassa huoltopihan ja tunneliverkoston tasoon sijoittuvaa laitoskeittiön ja henkilöstöravintolan toimintoja sisältävää kerrosta sekä Palvelukeskuksen puoleisen pihan maanpinnan tasoon sijoittuva yhteiskäyttöön tarkoitettu kerros (mm. äidinmaitokeskus, avoapteekki sekä toimisto-, neuvottelu- ja pukuhuonetiloja). Kahteen ylempään korkeaan toiminnalliseen kerrokseen suunniteltiin uudet tilat apteekin varastoinnille ja lääkejakelulle sekä lääkevalmistukselle ja -annostelulle (pääasiassa vaativia puhdastiloja). Ylimpään kerrokseen sijoittuvat uudisrakennuksen IV-konehuonetilat.

Niin nykytilanteessa kuin tulevaisuudessakin Lastensairaala ja uudisrakennus liittyvät uudisrakennuksen koillissivulle t. kerrokseen tulevan vanhaan yhteyttä korvaavan huoltokäytävän välityksellä Meilahden tunneliverkostoon. Lastensairaalan tärkeä huoltoyhteys vaatii koko uudisrakennuksen työmaa-ajaksi korvaavan huoltoyhteyden järjestämisen jatkuvan häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Lisäksi valittu ratkaisu vaatii myös työmaa-aikaisten korvaavien keittiön ja henkilöstöravintolan väistötilojen järjestämistä.

SUU- JA HAMMASKESKUS 2018-2021

Osoite
Haartmaninkatu 1, 00920, Helsinki
Tilaaja
Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1
Pinta-ala
n. 12 000 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Helsingin Meilahdessa sijaitseva Suu- ja hammaskeskus on Suomessa ainutlaatuinen suun terveydenhuollon sekä hammaslääketieteen koulutuksen ja tutkimuksen kokonaisuus. Kiinteistön käyttäjinä ovat Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja HUS.

Haartmaninkatu 1 kiinteistön vanhassa rakennusosassa tehtiin hankkeeseen liittyen täydellinen peruskorjaus. Vanha osa on asemakaavassa suojeltu Sr-2 merkinnällä, rakennus on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Vanhan rakennusosan on suunnitellut arkkitehtiprofessori Olli Pöyry, ja se valmistui vuonna 1951. Vuonna 2003 valmistuneen laajennusosan on suunnitellut arkkitehti Kari Palaste / VPL Arkkitehdit Oy. Laajennusosassa tehtiin tässä hankkeessa laajoja muutostöitä 2 alimmassa maanpäällisessä kerroksessa sekä kellarikerroksessa.

Rakennukseen sijoittuu eri toiminnot seuraavasti:
Kellarikerrokset
1. kellarikerrokseen johtaa Haartmaninkadulta huoltoliikenteen sisäänajoramppi, joka palvelee sekä Haartmaninkatu 1:n että Helsingin yliopiston Haartmaninkatu 3:n / HUSLABin Topeliuksenkatu 32:n kiinteistöjä. 1. kellarikerroksessa on rakennuksen huoltoon ja tavaraliikenteeseen liittyvät tilat sekä tilat talotekniikalle. Lisäksi 1. ja 2. kellaritasoilla on henkilökunnan puku- ja pesutilat noin 220 henkilölle.
Kellarin kautta on mahdollista ohjata Haartmaninkatu 1:een säältä suojattua saattoliikennettä ja varata muutamia autopaikkoja asiakaskäyttöön.
1. kerros
Kerrokseen sijoittuvat rakennuksen sisäänkäynnit ja suurimmat odotustilat, sisäänkäyntien kohdalla Haartmaninkadulla on muutama lyhytaikaisen pysäköinnin autopaikka saattoliikenteelle.
Kerroksen sisäänkäyntien läheisyyteen sijoittuvat Helsingin kaupungin käyttöön tulevista tiloista kiireellinen hoito ja sen jatkeena paljon palveluja vaativien potilaiden hoitoyksikkö. Tämän kokonaisuuden välittömässä läheisyydessä on kuvantamisyksikkö. Kerroksessa sijaitsevat myös entisen Kivelän hammashoitolan monihuonetyöskentelytoiminnot sekä osa Pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon (PKS-SEHYK) vastaanottohuoneista sekä PKS-SEHYK:n toimenpideosasto.
2. kerros
Kerrokseen on suunniteltu tilat HUsin Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikölle sekä PKS-SEHYK:n perinteisen suoritemallin ja oikomishoidon tilat.
3. kerros
Vanhan osan 3. kerrokseen sijoittuvat Helsingin yliopiston opetustilat, taitopaja ja sen yhteyteen muut opetusta tukevat tilat. Nykyinen noin 120 hengen luentosali (auditorio) säilytettiin opetuskäytössä ja sen porrastusta muutettiin pienryhmätyöskentelyyn sopivaksi.
4. kerros
Vanhan osan 4. kerrokseen on sijoitettu kaikkia toimijoita palvelevat neuvottelu- / kokoustilat sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden puku- ja peseytymistiloja noin 300 henkilölle. Lisäksi uusi iv-konehuone rakennuksen matalamman osan katolle.
5. ja 6. ja 7. kerros
Vanhan osan 5. ja 6. kerroksiin on rakennettu vuokralaistilat vastaanottotoimintaa ja toimistotyötä varten HUSin tarpeisiin. 7. kerrokseen rakennettiin uusi iv-konehuone korotettuun kattokerrokseen.

 

 

HUS, HYVINKÄÄN SAIRAALA, LEIKKAUSOSASTON UUDISRAKENNUS, 2015-2019

Osoite
Sairaalankatu 1, 00580 Hyvinkää
Tilaaja
HUS-Tilakeskus
Rakennuttaja
Hus-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 7 100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Revit

Hyvinkään sairaalan leikkausosaston uudisrakennushankkeessa rakennettiin Hyvinkään sairaalan leikkausosaston kiinteään yhteyteen p-kerroksen tasolle 10 kpl uusia leikkaussaleja, 1. ja 2. vaiheen heräämötilat sekä leikkaussalitoimintaa palvelevia varasto-, apu- ja henkilökunnan tiloja. Hankkeessa toteutetut tilat sijoittuvat aiemman leikkausosaston yhteyteen ja kolme vanhaa salia liittyvät toiminnallisesti uusiin saleihin.

Leikkausosaston uudisosan alapuoliselle t-tasolle sijoittuu teknisiä tiloja sekä tilavaraus Hyvinkään sairaalan uusille välinehuoltotiloille.

1. kerroksen tasolle tehtiin leikkausosaston uudisrakennusta palveleva uusi ilmanvaihtokonehuone. Kantasairaalan G-osan 1. ja 2. kerroksen ja p-tason leikkausosaston välille rakennettiin uusi hissiyhteys johon kuuluu myös kaksikerroksinen yhdyskäytävä kantasairaalan 1. ja 2. kerroksen tasolla.

Uudisrakennuksen rakennerunko on kauttaaltaan paikalla valettua teräsbetonia. Rakennuksen ulkoverhouksena ovat tehdaspinnoitetut alumiinikasetit sekä tehdaspinnoitetut alumiinisäleiköt.

ESPOON SAIRAALA 2013-2016 (SYNNYTYSOSASTO 2017)

Osoite
Turuntie 150, Jorvi, Espoo
Tilaaja
Kiinteistö Oy Espoon Sairaala
Pinta-ala
69 650 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Yhteistyö
Arkkitehdit Tommila Oy ja Arkkitehdit Martikainen Oy
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Espoon sairaalan suunnitelma perustuu S & R kutsukilpailuun, joka järjestettiin vuoden 2012 syksyllä ja 2013 keväällä.

Espoon sairaalan kokonaisratkaisun lähtökohtana on rakennuksen keskitetty sisäinen henkilö- ja huoltoliikenne, jolloin orientoitavuus sairaalan tiloissa ja sen alla olevissa pysäköinnin tiloissa on helppoa. Sairaalan kampamaisen kokonaishahmon lähtökohtana on pinta-alaltaan laajojen potilasosastojen edellyttämä julkisivupinnan suuri määrä ja toisaalta asemakaavan ylimmän räystäskorkeuden rajoitus. Kampamainen ratkaisu samalla antaa keskeisiin sisätiloihin laajoja näkymiä ulkotilaan.

Sairaalatoiminta muodostaa kolme maanpäällisistä täyttä kerrosta ja neljännessä noin puoli kerrosta.  Sairaalan alla on kolme autopaikoituksen ja saattoliikenteen kerrosta. Väestönsuoja- ja tekniset tilat on koottu yhdeksi tilakokonaisuudeksi 1. kellaritasoon pääosin muun rakennuspohjan ulkopuolelle, tällä vältetään teknisistä tiloista aiheutuva äänitekninen ongelma.

Maantasossa 1. kerroksessa keskeisesti sijaitsevaan sisääntuloaulaan liittyvät välittömästi aula- ja yleisötilat sekä kaupalliset palvelut.  1. kerroksessa sijaitsee lisäksi poliklinikka- ja kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, apuvälinekeskus, saattohoitoyksikkö sekä henkilökunnan taustatyötilat.

2.ja 3. kerroksissa on potilasosastot siten, että molemmissa kerroksissa sijaitsee yksi neljän pienryhmän ja yksi kolmen pienryhmän osasto. Näissä on yhteensä 210 potilaspaikkaa 1-hengen potilashuoneissa.

4. kerrokseen suunniteltiin yksi kolmen pienryhmän potilasosasto, joka vuoden 2017 aikana muutettiin HYKS-synnytysosastoksi. Synnytysosastossa on 10 synnytyshuonetta sekä 2 kpl leikkaussalia ja heräämö. Synnyttäneiden potilaspaikkoja on 1-hengen potilashuoneissa 30 kpl.

Espoon sairaala liittyy Jorvin sairaalaan maanalaisten huoltotunneleiden sekä maanpäällisen yhdyssillan välityksellä.  Yhdyssilta liittyy Espoon sairaalan 2. maanpäälliseen kerrokseen. Sairaalatoiminnan alapuolella kolmessa tasossa on katettuja pysäköintipaikkoja yhteensä 978 kpl.

Sairaalan julkisivut ovat maanpäällisiltä osiltaan vaaleata graafista valkobetonia ja pysäköintikerrosten osilta tummaa graafista betonia, ulkoseinärakenteena ovat betoniset sandwich-elementit.  Julkisivuja elävöitetään 1. kerroksen ja ikkunavälien monivärisillä lasilevyillä.

HUS SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, MAANALAISET LAITETILAT 2015-2018

Osoite
Haartmaninkatu 4, Meilahti, Helsinki
Tilaaja
HUS-Tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 5 200 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Revit

Hanke käsitti Syöpätautien klinikan maanalaisten 000. ja 00.kerroksien laajennuksen nykyisen sairaalan länsipuolelle, uuden läntisen sisääntulorakennuksen rakentamisen 0. ja 1. kerroksien tasolle, pohjoispäädyn portaan uusimisen sekä nykyisen 00. kerroksen tunneliyhteyden jatkamisen Biomedicum 2 kohdalta Tukholmankatu 8F kiinteistöön asti.

Syöpätautien klinikan 000. kerroksen maanalaisena laajennuksena rakennettiin Syöpäkeskuksen sädehoito-osaston käyttöön lineaarikiihdyttimet 11-13 niihin liittyvine oheistiloineen aiemmin toimistossa suunniteltujen toteutettujen Linac 9 ja 10 tilojen läheisyyteen. Lineaarikiihdytintilat ovat vähintään metrin paksuisin betonirakentein säteilysuojattuja ja kulku niihin toteutettiin suojakäytäväperiaatteella ilman raskasta säteilysuojaovea.

1.kerroksen isotooppilääketieteen osaston tiloihin suunniteltiin 2kpl PET-TT-, 1 kpl PET-MK- ja 2kpl SPECT-TT-tutkimushuoneita tarvittavine asiakas- ja aputiloineen. Varsinaisten tutkimustilojen lisäksi myös potilas-, odotus- ja aputilat ovat pääasiassa säteilysuojattuja tiloja.

000.kerroksen tasolle rakennettiin myös syklotronitilat ts. kiihdytinbunkkeri ja siihen liittyvät tekniikka- ja tutkimustilat sekä radiolääkevalmistustilat, joista suuri osa on puhdastiloja. Kaikissa näissä tiloissa on huomioitu niin säteilyturvallisuus kuin lääkevalmistuksen ja puhdastilojen vaatimukset GMP-velvoitteiden, Fimean sekä STUK:in ohjeiden ja tarkastusten mukaan. Syklotronitoiminnan vaatima poistoilmapiippu rakennettiin nykyisen Tukholmankatu 8F rakennuksen kylkeen.

00.kerrokseen sijoitettiin puhdastilojen yläpuoliset huoltotilat sekä syklotroni-, lääkevalmistus- ja isotooppitoimintaa palvelevat iv-konehuone- ja tekniset tilat.

Hankkeessa valmistauduttiin Siltasairaala-uudisrakennushankkeeseen rakentamalla Syöpäkeskukselle uusi läntinen sisäänkäyntirakennus 0. ja 1. kerroksen tasolle. Siihen liittyen suunniteltiin myös nykyisen kantasairaalan 0-kerroksen aulan uudet tilajärjestelyt ja kalustus.

NAISTENKLINIKAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 2011-2015

Osoite
Haartmaninkatu 2, Helsinki
Tilaaja
HUS-Tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 13 300 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Yhteistyö
Arkkitehdit Martikainen Oy
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture

Naistenklinikan vuonna 1975 valmistuneessa L-toimenpideosassa oli alun perin 2 maanpäällistä kerrosta ja kattotasolla 3. kerroksessa pienet iv-konehuoneet. Vuonna 2015 valmistunut L-osan peruskorjaus- ja laajennushanke käsitti koko Naistenklinikan L-osan sekä lisäksi päärakennuksen 2. kerroksen B-siivestä päivystyspoliklinikan osuuden. L-osan peruskorjauksessa kaikki nykyiset väliseinät, ovet ja ikkunat sekä ulkoseinien betoninen ulkoverhous ja vesikaton rakenteet lämmöneristeineen purettiin rakennusfysikaalisista syistä.

L-osaa laajennettiin noin 5 metrin verran lounaaseen A-siiven suuntaan ja korotettiin yhdellä toiminnallisella lisäkerroksella sekä lisäksi ilmanvaihto­konehuonekerroksella. Ulkoseinien rakennetta parannettiin vastaamaan ajankohdan energiatehokkuuden vaatimukset ja uusi julkisivuverhous tehtiin paikalla muurattuna tiiliverhouksena ja 3-kerrosrapattuna ympäröivien rakennusten mukaisesti.

1. kerrokseen sijoittuivat leikkausosaston tilat sekä HUS-Röntgenin magneettikuvaustilat. Leikkausosastolle rakennettiin 8 uutta leikkaussalia sekä tehovalvonta- ja heräämötilat.

2. kerrokseen sijoittui synnytysosaston synnytys- ja päivystysvastaanottotoiminta. Syvärunkoisen L-osan ulkokehälle sijoitettiin 16 uutta synnytyshuonetta allashuoneineen ja keskialueelle 2 kpl sektiosaleja, toimenpidehuone, perheheräämö sekä vastasyntyneiden ensihoitotila. B-siipeen ja L- ja B-siipien liittymäosaan sijoittui päivystyspoliklinikan tilat.

3. kerrokseen rakennettiin uudet tilat vastasyntyneiden teho-osastolle mm. 16 kpl tehohoitohuoneita, 4 kpl tehovalvontahuoneita, 3 kpl teho­hoidon erikoishuonetta välinehuoltotilat.

Tunnelikerrokseen uusittiin henkilökunnan puku- ja pesutiloja yhteensä noin 1000 henkilölle sekä rakennettiin yhteisiä tiloja, kuten pieni luentosali sekä muuta koulutus- ja toimistotiloja.

L-osan peruskorjaus- ja laajennushanke oli laajuudeltaan n. 6 650 htm² ja 13 291 brm². Kokonaispinta-alasta peruskorjattavien tilojen osuus oli 7 969 brm² ja uudisrakennettava tilojen 5 322 brm².  Hanketta edelsi L-osan väistötilojen suunnittelu- ja rakentaminen B-siiven 4. kerrokseen, johon kuului mm. 2kpl leikkaussaleja ja pieni heräämö, 4 synnytyssalia sekä vastasyntyneiden valvontahoidon vaatimat tilat.

HUS, SYÖPATAUTIEN KLINIKKA, LINAC 9-10 LAAJENNUS, 2011-2014

Osoite
Haartmaninkatu 4, Helsinki
Tilaaja
HUS Tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 1 200 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaatimusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture

Syöpätautien klinikan Linac 9-10 hankkeen lineaarikiihdytintilat aputiloineen sijoittuvat klinikan 00-kerrokseen maanalaisena laajennuksena.  Klinikkarakennuksen peruskorjauksena on toteutettu Linac 9-10 tiloja palveleva kolmen kerroksen välinen uusi hissi sekä poistumistieportaan syvennys laajennuksen tasolle.

Hankkeen yhteydessä on louhittu tilavaraus maanalaiselle lisälaajennukselle sekä rakennettu uusi hyökkäystieporras tunneliverkostoon pelastuslaitoksen käyttöön.

Linac 9-10 hankkeessa on rakenteellisesti varauduttu päälle rakennettavaan potilasosastotornin laajennukseen ennakoimalla tulevaa laajennustarvetta.

Tilaohjelma käsittää pääasiassa 2 kpl lineaarikiihdytintilaa laite- ja ohjaustiloineen, 2 kpl vastaanottohuonetta ja 2 kpl toimistotilaa sekä potilaiden odotustilat.

Maanalaisiin tiloihin saadaan luonnonvaloa odotustilaan suunnitellun kattoikkunan kautta, muita laajennuksen maanpäälle näkyviä osia ovat ilmanvaihtokonehuoneen jäte- ja raitisilmarakenteet, jotka on toteutettu pintamateriaaleiltaan patinoidulla kuparilla uuden maanalaisen huolto- ja pysäköintitunnelin vastaavien rakenteiden mukaan.

Sisätilojen valoisuuteen ja muuhun viihtyisyyteen on hankkeessa kiinnitetty erityistä huomiota.

(Syöpätautien klinikka on valmistunut vuonna 1962 ja oli alun perin nimeltään Sädehoitoklinikka. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Erkki Helmaa ja Veijo Martikainen.  Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu, vaikka rakennussuunnitelma perustuukin yleisen arkkitehtikilpailun 1. palkintosijaan.)

MYLLYPURON KESKUSTERVEYSASEMA, 2009-2012

Osoite
Jauhokuja 4, Helsinki
Tilaaja
Helsingin terveyskeskus
Rakennuttaja
HKR-Rakennuttaja
Pinta-ala
12 234 brm², josta terveysaseman toiminnallisia tiloja on 7 976 brm² ja autopaikoitustilaa 4 258 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture

Uusi Myllypuron keskusterveysasema palvelee aikaisemman Itäkeskuksen terveysaseman palvelualueen eli Vartiokylän ja Myllypuron peruspiirien runsaan 30 000 asukkaan väestöä. Lisäksi terveysasemalle on keskitetty kaupungin ruotsinkielisen väestön palveluja. Myllypuron keskusterveysasema tarjoaa perusterveydenhuollon, avosairaanhoidon ja neuvolapalvelujen lisäksi monipuolisia palveluja kuten erikoislääkärien konsultaatioita, erilaisia ryhmätoimintoja sekä erityistyöntekijöiden palveluja. Terveysasema toimii opetusterveyskeskuksen osana.

Terveysaseman toimintojen lisäksi rakennukseen on keskitetty suun terveydenhuollon hoitoyksiköitä sekä HUSLAB:n laboratoriopalvelut. Rakennukseen on sijoitettu lisäksi kotihoidon ja fysioterapian toimintaa. Rakennus on suunniteltu sisätiloiltaan muuntojoustavaksi.
Terveysaseman palvelualuetta ja rakennusta on varauduttu laajentamaan tulevaisuudessa. Laboratorion osalta palvelujen tarjonta ylittää jo nyt kuntarajat.

Maantasokerroksessa, joka on samalla rakennuksen sisääntulokerros, sijaitsevat akuuttipäivystyspoliklinikka vastaanotto-, tutkimus- ja toimenpidetiloineen. Tähän kerrokseen sijoittuvat myös laboratoriopalvelut sekä neuvottelutilat.
2.-3. kerroksin on suunniteltu tilat terveysasema- ja neuvolavastaanotoille sekä välinehuollolle.
4. kerrokseen on sijoitettu hammashoidon, kotihoidon sekä fysioterapian tilat.
Kellarikerroksissa on autopaikoituksen lisäksi rakennusta palvelevia teknisiä sekä huolto- ja varastotiloja sekä henkilökunnan sosiaalitilat.

Terveysaseman massoittelu perustuu rakennuksen toiminnallisuuteen, asemakaavan mukaisiin kaupunkikuvallisiin ratkaisuihin sekä tontin käytön tehokkuuteen tulevat laajennukset huomioiden.
Massoittelun periaate on ns. kampamalli, joka turvaa luonnonvalon saannin eri siipien työ- ja vastaanottotiloihin.
Rakennuksen pääjulkisivu pääsisäänkäynteineen avautuu sisäänkäyntiaukiolle ja on ilmeeltään lasinen ja melkein koko monikerroksisen aulan osalta läpinäkyvä.
Rakennuksen julkisivut on toteutettu keraamisin klinkkerilankuin ja anodisoiduin alumiinilevyin.
Eteläjulkisivun ikkunoiden auringonsuojasäleet toteutetaan keraamisen julkisivun värisin klinkkeritangoin.

HUS, SYÖPATAUTIEN KLINIKAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS, 2009-2013

Osoite
Haartmaninkatu 4, Meilahti, Helsinki
Tilaaja
HUS-Tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 3.550 brm²+ väistötilat 1.200 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
AutoCad Architecture

Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjauksen ja 2. kerroksen laajennuksen oli tarkoitus aloittaa koko rakennuksen 6-vaiheisen peruskorjausten sarja, jonka kuluessa koko rakennus olisi peruskorjattu.

Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan tilat on peruskorjattu kuvantamis-, vastaanotto-, neuvottelu-, laboratorion näytteenotto- ja toimistokäyttöön. Syöpätautien klinikan kuvantamistiloja ovat TT-kuvaustilat sekä mammografia-, ultraääni-, luuntiheys- ja luunkuvaustilat aputiloineen. Laboratoriolla on nyt 1. kerroksen pohjoisosassa kuusi näytteenottotilaa ja EKG-tutkimustila sekä näytteiden käsittelytiloja. Pohjoispäätyyn sijoittuu myös 14 syöpätautien poliklinikan vastaanottohuonetta sekä neuvottelutiloja.
Pohjoisosan 2. kerrokseen rakennettuun laajennusosaan sijoittuvat apteekin syöpätautien hoitoa palvelevat lääkevalmistuksen puhdastilat niiden vaatimine yläpuolisine teknisine tiloineen. Lisäksi laajennukseen sijoittuvat pohjoispuolisten tutkimus- ja hoitotilojen vaatimat uudet iv-konehuoneet.
Tunnelikerrokseen on rakennettu uudet jätehuoltotilat, siivouskeskus, sähkötekniset tilat sekä sprinklerikeskus varavesisäiliöineen.

Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjausta ja laajennusta edelsi määräaikaisten väistötilojen suunnittelu ja rakentaminen sisältäen mm. TT-kuvaustilan, laboratorio- ja vastaanotto- sekä toimistotiloja.

Kohde sijaitsee kaupunkikuvallisesti kerrostuneella ja merkittävällä Meilahden sairaala ja laajennuksen lähtökohta on ollut Syöpätautien klinikkaa kohtaan sopeuttava.

Hankkeen rakennustyöt on toteutettu vaiheittain ja haastavissa olosuhteissa ottaen huomioon muilta osin normaalissa käytössä toimiva sairaala.

(Syöpätautien klinikka on valmistunut vuonna 1962 ja oli alun perin nimeltään Sädehoitoklinikka. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Erkki Helmaa ja Veijo Martikainen.  Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu, vaikka rakennussuunnitelma perustuukin yleisen arkkitehtikilpailun 1. palkintosijaan.)