PÄIVÄKOTI TILHI, PERUSKORJAUS 2011-2015

Osoite
Tilhipolku 6, Tapaninkylä, Helsinki
Tilaaja
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Pinta-ala
1 522 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja kiintokalustesuunnittelu
  • päiväkoti noin 110 lapselle
  • rakennuksen ja pihan täydellinen peruskorjaus
  • energia- ja sisäilmatekninen peruskorjaus

VIHERLAAKSON MUISTIPALVELUKESKUS, ESPOO 2011-2013

Osoite
Kuusiniemi 13-15, 02710 ESPOO
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
4 517 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Viherkodin tähän asti pitkäaikaishoitoa palvelleet tilat peruskorjattiin soveltumaan muistipalvelukeskukseksi. Muistipalvelukeskuksen yhteyteen tehtiin osin peruskorjauksena ja osin laajennuksena tilat myös muistisairaiden lyhytaikaishoidon yksikölle sekä päivätoiminnalle.

Viherkodin 1. ja 2. kerrokseen sijoittuu hoiva-asuminen, kerroksissa on asuinhuoneet yhteensä 48 asukkaalle. Maanpäälliseen pohjakerrokseen rakennettiin 20 paikkainen muistisairaiden lyhytaikaishoivayksikkö. Lisäksi pohjakerrokseen sijoittuu dementiapäivätoiminta noin 8:lle muistisairaalle.  Pohjakerroksessa toimii myös muistikoordinaattorin neuvontapiste. Pohjakerroksessa on lisäksi teknisiä tiloja laajennettu aikaisemmin osin kaivamattomaan asennustilaan.

Rakennuksen kahdelle julkisivulle on rakennettu uudet tilavat lasitetut parvekkeet asukkaiden käyttöön.

Talotekniikka on uusittu kokonaan sekä rakennuksessa että piha-alueilla. Katolle on rakennettu uusi iv-konehuonekerros ja isot kattoikkunat on uusittu. Piha-alueelle toteutettiin myös energiakaivot parantamaan rakennuksen energiataloutta.

Muistipalvelukeskuksen piha uusittiin esteettömäksi ja kaikki pintamateriaalit ja pihakalusteet ovat uusia.

KOUKKUNIEMEN RAVINTO- JA HUOLTOKESKUS 2008

Osoite
Rauhanniementie 19, Koukkuniemi, Tampere
Tilaaja
Tampereen kaupunki, tilakeskus
Pinta-ala
Ravintokeskus 3 142 brm², huoltokeskus 1 426 brm², yhteensä 4 568 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

Koukkuniemen ravinto- ja huoltokeskukset on rakennettu Koukkuniemen vanhainkodin alueelle Näsijärven läheisyyteen. Viherkattoinen ravintokeskuksen ja huoltokeskuksen toiminnat sijaitsevat pääasiassa maanpinnan alapuolelle sijoitetun huoltopihan ympärillä ja samalla tasolla kuin sairaalan huoltoverkosto. Keskeisten työskentelytilojen luonnonvalon saanti on järjestetty ylä- ja kattoikkunoilla, jotka varsinkin pimeinä aikoina tuovat positiivisen lisän alueen ilmeeseen. Maanpäällisiä tiloja ovat ravintokeskuksen henkilökunnan ja vierailijoiden ruokasali. Vanhaan arvokkaaseen ympäristöön sijoitettu uudisrakennusten kokonaisuus on maisemoitu mm. käyttämällä ravintokeskuksessa helppohoitoista viherkattoa.

Ravintokeskuksessa valmistetaan aterioita niin Koukkunimen vanhainkodin kuin Kaupin sairaalan käyttöön. Tämän lisäksi yhä kasvavana osa-alueena on vanhuksille kotiin kuljetettavien ruokien valmistus, pakkaus ja lähetys. Ravintokeskuksen valmistustilojen suunnittelussa keskeisenä lähtökohtana on ollut ruokahuollon prosessit. Valmistustiloihin liittyvät varastot, kylmätilat sekä tekniset tilat on ryhmitelty ulkosyöttöiseksi kehäksi keskellä sijaitsevien valmistustilojen ympärille.  Näin on varmistettu valmistustilojen mahdollisimman suuri hygieenisyys. Lisäksi kotipalveluaterioiden pakkaustilojen puhtautta on turvattu erillisellä osastoinnilla ja ilmastoinnilla sekä muilla erityisjärjestelyillä.

Ravintokeskuksessa valmistetaan aterioita päivittäin yhteensä 5050 – 5150 ateriaa.

Rakennusten ulkoinen arkkitehtuuri edustaa selkeälinjaista suomalaista funkkishenkistä modernismia vaaleine rappaus- ja maalauspintoineen.  Sokkeliosien luonnonkiviverhous toistaa myös muutoin pääasiassa 1950-luvulla rakentuneen alueen vallitsevaa käytäntöä ja liittää rakennuksen osaltaan ympäristöönsä.

 

 

 

VIHERKODIN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, RAVINTOKESKUS, 2007-2011

Osoite
Kuusiniemi 13-15, Viherlaakso, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, kiinteistöpalvelukeskus
Pinta-ala
Laajennus 6061 brm², peruskorjaus 4410 brm², pysäköintitasot 1864 brm², yhteensä 14 308 brm²
Työt
Pää-ja arkkitehtisuunnittelu
Ei toteututtu

Nykyinen peruskorjattava ja laajennettava Viherkoti on Pohjois-Espoon omais- ja kotihoidon tukiyksikkö ja kodinomaista pitkäaikaishoitoa tarjoava hoivakoti, jossa asukkaat voivat asua lopun elämäänsä.  Viherkoti sijaitsee luonnonkauniissa ja puistomaisessa ympäristössä Lippajärven rannalla jyrkän rinteen harjalla. Pitkäaikaissairaanhoidon tilojen lisäksi laajennukseen sijoitetaan myös ravintokeskus, joka palvelee niin Viherkodin asukkaita ja henkilökuntaa kuin myös toimittaa kotipalveluaterioita Espooseen.  Nykyisen Viherkodin eli ns.rakennuksen no 5 peruskorjaus on luonteeltaan pääasiassa tekninen.

Viherkodin 3-kerroksiseen laajennuksen suunnitellaan kodinomaiset tilat 66 asukkaalle. Laajennukseen sijoitetaan lisäksi ravintokeskus ja tarvittavat terapiapalvelut. Tilat jäsennetään asukkaiden yksityisiin tiloihin (asunto), yhteisiin tiloihin (solut) sekä yleisiin tiloihin (osasto, terapia, liikunta- ja juhlatilat).

Laajennuksen asukkaiden huoneet sijoitetaan kahteen uuteen osastoon ja jakaantuvat viiteen soluun. Viherkodin asukashuoneet sijoitetaan kunkin solun oleskelutilojen ympärille pitkiä käytäviä välttäen. Solut nivoutuvat toisiinsa ollen kuitenkin omia erillisiä yksiköitään.  Tilat rajataan turvallisen kotoisen vaikutelman saamiseksi eikä soliussa ole läpikulkuliikennettä.  Solujen oleskelutiloista ja myös saunaosastoilta on pääsy turvalliselle lasitetulle parvekkeelle tai ulkoterassille. Parvekkeiden ja potilashuoneiden sijoituksessa ja suuntauksessa on huomioitu Lippajärven luonnonkauniit maisemat.

Yhdistetyssä aulatilassa järjestetään juhlia ja se toimii mm. vanhusten liikuntatilana. Rakennukseen tulee lisäksi mm. erillinen fysioterapiatila sekä myös ulkopuolisia asiakkaita palveleva dementiakeskus.

Kaikki asukkaiden käytössä olevat tilat suunnitellaan tilamitoitukseltaan yleispäteviksi huonokuntoisille vanhuksille riippumatta sairauden laadusta. Suunnittelussa kiinnitetään huomioita myös dementiapotilaiden määrän jatkuvaan kasvuun.

Viherkodin ulkotilat suunnitellaan myös esteettömiksi. Lyhyitä ulkoilureittejä tehdään pyörätuoli- ja kävelytukia käyttäville sekä haastavampia reittejä paremmin liikkuville. Dementia-asukkaille varataan osa pihasta, joka ympäröidään riittävän korkealla aidalla.

Rakennuksen runkomateriaalit ovat teräsbetonisia liittorakenteita ja laatastot teräsbetonisia kuorilaattoja.  Ulkopinnat ovat vaaleaksi rapattuja tiiliseiniä.  Ravintokeskuksen huoltopiha rajataan terassoiduin istutetuin muurirakentein.

ESPOON KAUPUNGIN VARIKKO 2006-2008

Osoite
Orionintie 24, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki
Pinta-ala
3850+3100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

PÄIVÄKOTI SINIKELLO 1985-1987

Osoite
Taivaanpankotie 4, Kuopio
Tilaaja
KYKS rakennustoimisto, Kuopion kaupunki
Pinta-ala
1 900 brm²
Työt
Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu