MEILAHDEN APTEEKKI, KESKUSKEITTIÖ JA PYSÄKÖINNIN UUDISRAKENNUS (KEPAP) LAAJENNETTU HANKESUUNNITELMA 2021-2022

Osoite
Stenbäckinkatu 9, 00250 Helsinki
Tilaaja
HUS Tilakeskus
Rakennuttaja
Hus-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 39 775 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
AutoCad ja ArchiCAD

Meilahden keskuskeittiön ja henkilöstöravintolan hankeselvityksessä tutkittiin aluksi keittiö- ja ravintolatoiminnot sisältävän uudisrakennuksen sijoittamista kahteen vaihtoehtoiseen paikkaan Meilahden sairaala-alueelle. Sijaintivaihtoehdoista riippuen uudisrakennukseen kaavailtiin lähtökohtana olleen keskuskeittiön ja henkilöstöravintolan lisäksi myös muita toisistaan poikkeavia toimintoja.

Sijainti- ja sisältövaihtoehdoksi valittiin ratkaisu, jossa uudisrakennus sijoittuu nykyisen purettavaksi suunnitellun keskuskeittiö- ja hallintorakennuksen kohdalle.

Uudisrakennukseen suunniteltiin neljään maanalaiseen kerrokseen sijoittuvat luohimista vaativat pysäköintitilat, jotka liittyvät nykyisiin maanalaisiin P2 pysäköintitiloihin. Niiden yläpuolella sijaitsevat kaksi pääasiassa huoltopihan ja tunneliverkoston tasoon sijoittuvaa laitoskeittiön ja henkilöstöravintolan toimintoja sisältävää kerrosta sekä Palvelukeskuksen puoleisen pihan maanpinnan tasoon sijoittuva yhteiskäyttöön tarkoitettu kerros (mm. äidinmaitokeskus, avoapteekki sekä toimisto-, neuvottelu- ja pukuhuonetiloja). Kahteen ylempään korkeaan toiminnalliseen kerrokseen suunniteltiin uudet tilat apteekin varastoinnille ja lääkejakelulle sekä lääkevalmistukselle ja -annostelulle (pääasiassa vaativia puhdastiloja). Ylimpään kerrokseen sijoittuvat uudisrakennuksen IV-konehuonetilat.

Niin nykytilanteessa kuin tulevaisuudessakin Lastensairaala ja uudisrakennus liittyvät uudisrakennuksen koillissivulle t. kerrokseen tulevan vanhaan yhteyttä korvaavan huoltokäytävän välityksellä Meilahden tunneliverkostoon. Lastensairaalan tärkeä huoltoyhteys vaatii koko uudisrakennuksen työmaa-ajaksi korvaavan huoltoyhteyden järjestämisen jatkuvan häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Lisäksi valittu ratkaisu vaatii myös työmaa-aikaisten korvaavien keittiön ja henkilöstöravintolan väistötilojen järjestämistä.