VIHERKODIN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, RAVINTOKESKUS, 2007-2011

Osoite
Kuusiniemi 13-15, Viherlaakso, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, kiinteistöpalvelukeskus
Pinta-ala
Laajennus 6061 brm², peruskorjaus 4410 brm², pysäköintitasot 1864 brm², yhteensä 14 308 brm²
Työt
Pää-ja arkkitehtisuunnittelu
Ei toteututtu

Nykyinen peruskorjattava ja laajennettava Viherkoti on Pohjois-Espoon omais- ja kotihoidon tukiyksikkö ja kodinomaista pitkäaikaishoitoa tarjoava hoivakoti, jossa asukkaat voivat asua lopun elämäänsä.  Viherkoti sijaitsee luonnonkauniissa ja puistomaisessa ympäristössä Lippajärven rannalla jyrkän rinteen harjalla. Pitkäaikaissairaanhoidon tilojen lisäksi laajennukseen sijoitetaan myös ravintokeskus, joka palvelee niin Viherkodin asukkaita ja henkilökuntaa kuin myös toimittaa kotipalveluaterioita Espooseen.  Nykyisen Viherkodin eli ns.rakennuksen no 5 peruskorjaus on luonteeltaan pääasiassa tekninen.

Viherkodin 3-kerroksiseen laajennuksen suunnitellaan kodinomaiset tilat 66 asukkaalle. Laajennukseen sijoitetaan lisäksi ravintokeskus ja tarvittavat terapiapalvelut. Tilat jäsennetään asukkaiden yksityisiin tiloihin (asunto), yhteisiin tiloihin (solut) sekä yleisiin tiloihin (osasto, terapia, liikunta- ja juhlatilat).

Laajennuksen asukkaiden huoneet sijoitetaan kahteen uuteen osastoon ja jakaantuvat viiteen soluun. Viherkodin asukashuoneet sijoitetaan kunkin solun oleskelutilojen ympärille pitkiä käytäviä välttäen. Solut nivoutuvat toisiinsa ollen kuitenkin omia erillisiä yksiköitään.  Tilat rajataan turvallisen kotoisen vaikutelman saamiseksi eikä soliussa ole läpikulkuliikennettä.  Solujen oleskelutiloista ja myös saunaosastoilta on pääsy turvalliselle lasitetulle parvekkeelle tai ulkoterassille. Parvekkeiden ja potilashuoneiden sijoituksessa ja suuntauksessa on huomioitu Lippajärven luonnonkauniit maisemat.

Yhdistetyssä aulatilassa järjestetään juhlia ja se toimii mm. vanhusten liikuntatilana. Rakennukseen tulee lisäksi mm. erillinen fysioterapiatila sekä myös ulkopuolisia asiakkaita palveleva dementiakeskus.

Kaikki asukkaiden käytössä olevat tilat suunnitellaan tilamitoitukseltaan yleispäteviksi huonokuntoisille vanhuksille riippumatta sairauden laadusta. Suunnittelussa kiinnitetään huomioita myös dementiapotilaiden määrän jatkuvaan kasvuun.

Viherkodin ulkotilat suunnitellaan myös esteettömiksi. Lyhyitä ulkoilureittejä tehdään pyörätuoli- ja kävelytukia käyttäville sekä haastavampia reittejä paremmin liikkuville. Dementia-asukkaille varataan osa pihasta, joka ympäröidään riittävän korkealla aidalla.

Rakennuksen runkomateriaalit ovat teräsbetonisia liittorakenteita ja laatastot teräsbetonisia kuorilaattoja.  Ulkopinnat ovat vaaleaksi rapattuja tiiliseiniä.  Ravintokeskuksen huoltopiha rajataan terassoiduin istutetuin muurirakentein.