TYÖTERVEYSLAITOKSEN LAAJENNUS, 2003

Osoite
Haartmaninkatu 1 D, Meilahti, Helsinki
Tilaaja
Senaatti-kiinteistöt
Pinta-ala
6 100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Työterveyslaitoksen laajennus liittyy elimelliseksi osaksi vanhaa Työterveyslaitoksen kiinteistöä, joka on alun perin valmistunut vuonna 1950, ja se on suojeltu asemakaavassa Sr-2 merkinnöin.

Viereisellä tontilla samassa korttelissa sijaitsee Haartman-Instituutti, joka on valmistunut vuonna 1967 ja on niinikään suojeltu kaavassa Sr-2 merkinnällä.

Laajennusosa on rakennettu ahtaalle paikalle em. kiinteistöjen väliin.   Laajennusosan arkkitehtuurissa on huomioitu niin Meilahden sairaala-alueen arkkitehtuuri yleensä kuin erityisesti molemmat aiemmin mainitut kaupunkikuvallisesti arvokkaat, mutta hyvin erilaiset rakennukset.

Työterveyslaitoksen laajennuksessa on 5 maanpäällistä toiminnallista kerrosta sekä kellarikerros.

1. ja 2. kerroksiin on sijoittunut Työterveyslaitoksen Koulutuskeskus, toisessa kerroksessa on lisäksi myös laboratorio näytteenottotiloineen. 3. kerroksessa sijaitsee Työterveyslaitoksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiloja, sekä henkilökunnan työterveysasema. 4. ja 5. kerroksissa sijaitsee HYKS:n työterveysaseman vastaanottotilat.

Laajennusosan huonetilamoduulit ovat 1350 mm:n kerrannaisia ja huoneiden väliseinät ovat em. vaihteluvälillä muuntokelpoisia ikkuna- ja pilarijaon mukaisesti.  Talotekniset järjestelmät on asennettu em. moduulijaon mukaisesti ja siten mahdollistavat myöskin tilojen muunneltavuuden ja käyttötapamuutokset.

Laajennusosan rakentamisen jälkeen tontilla on edelleen runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta.  Koska tontille ei voi enää rakentaa lisää kellaritilaa, on tämän hankkeen yhteydessä rakennettu kellarikerrokseen myös käyttämättömäksi jäävän rakennusoikeuden edellyttämät autopaikat sekä väestönsuojatilat.

Käyttämätön rakennusoikeus huomioiden on rakennuksen pilarirunko vahvistettu siten, että rakennusta voidaan tulevaisuudessa tarvittaessa korottaa kahden kerroksen verran.