TAMPEREEN YLIOPISTON PÄÄRAKENNUKSEN D-OSAN PERUSKORJAUS 2009-2010

Osoite
Kalevantie 4, 33100, Tampere
Tilaaja
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 6620 brm² + laajennus 471 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture

Tampereen Yliopiston – alun perin ja aina vuoteen 1966 asti Yhteiskunnallisen korkeakoulun nimellä tunnetun opinahjon – uudisrakennuksen yleisen Arkkitehtikilpailun voitti vuonna 1958 Toivo Korhonen. Hänen suunnittelemansa Yliopiston ensimmäiset uudisrakennukset valmistuivat vuonna 1960. Sen ensimmäiset lisärakennukset D- ja E-siivet valmistuivat vuonna 1967. Nämä Tampereen yliopiston vanhimmat osat ovat asemakaavalla suojeltuja.

Tampereen yliopiston päärakennuksen D-osan peruskorjaushankkeessa kunnostettavien tilojen laajuus oli 6620 brm² ja laajennus 471 brm². Laajennukset tehtiin alimman tason maapohjalla olleisiin tiloihin. D-osan peruskorjaus toteutettiin muilta osin toiminnassa olleessa yliopistossa. Muutosalueella peruskorjattiin keskeisiä opetustiloja ml. luentosaleja, toimisto- ja tauko- ja ravintolatiloja sekä näyttämöntyön laitoksen teatteri-, harjoitus-, tekniset- ja aputilat keskitettiin D-osaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Yleisesti rakennuksen esteettömyyttä ja paloturvallisuutta parannettiin. Hankkeeseen kuului myös julkisivujen kunnostusta, esim. D-osan ikkunoiden uusiminen ja lisäksi tarvittiin uusia ikkunoita tilamuutosten vuoksi. Talotekniikka uusittiin ja sen vaikutukset ulottuivat niin sisä- kuin ulkotiloihin esim. vesikatolla. Suunnittelutyönä kohde oli poikkeuksellisen vaativa.