HUS SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, MAANALAISET LAITETILAT 2015-2018

Osoite
Haartmaninkatu 4, Meilahti, Helsinki
Tilaaja
HUS-Tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 5 200 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Revit

Hanke käsitti Syöpätautien klinikan maanalaisten 000. ja 00.kerroksien laajennuksen nykyisen sairaalan länsipuolelle, uuden läntisen sisääntulorakennuksen rakentamisen 0. ja 1. kerroksien tasolle, pohjoispäädyn portaan uusimisen sekä nykyisen 00. kerroksen tunneliyhteyden jatkamisen Biomedicum 2 kohdalta Tukholmankatu 8F kiinteistöön asti.

Syöpätautien klinikan 000. kerroksen maanalaisena laajennuksena rakennettiin Syöpäkeskuksen sädehoito-osaston käyttöön lineaarikiihdyttimet 11-13 niihin liittyvine oheistiloineen aiemmin toimistossa suunniteltujen toteutettujen Linac 9 ja 10 tilojen läheisyyteen. Lineaarikiihdytintilat ovat vähintään metrin paksuisin betonirakentein säteilysuojattuja ja kulku niihin toteutettiin suojakäytäväperiaatteella ilman raskasta säteilysuojaovea.

1.kerroksen isotooppilääketieteen osaston tiloihin suunniteltiin 2kpl PET-TT-, 1 kpl PET-MK- ja 2kpl SPECT-TT-tutkimushuoneita tarvittavine asiakas- ja aputiloineen. Varsinaisten tutkimustilojen lisäksi myös potilas-, odotus- ja aputilat ovat pääasiassa säteilysuojattuja tiloja.

000.kerroksen tasolle rakennettiin myös syklotronitilat ts. kiihdytinbunkkeri ja siihen liittyvät tekniikka- ja tutkimustilat sekä radiolääkevalmistustilat, joista suuri osa on puhdastiloja. Kaikissa näissä tiloissa on huomioitu niin säteilyturvallisuus kuin lääkevalmistuksen ja puhdastilojen vaatimukset GMP-velvoitteiden, Fimean sekä STUK:in ohjeiden ja tarkastusten mukaan. Syklotronitoiminnan vaatima poistoilmapiippu rakennettiin nykyisen Tukholmankatu 8F rakennuksen kylkeen.

00.kerrokseen sijoitettiin puhdastilojen yläpuoliset huoltotilat sekä syklotroni-, lääkevalmistus- ja isotooppitoimintaa palvelevat iv-konehuone- ja tekniset tilat.

Hankkeessa valmistauduttiin Siltasairaala-uudisrakennushankkeeseen rakentamalla Syöpäkeskukselle uusi läntinen sisäänkäyntirakennus 0. ja 1. kerroksen tasolle. Siihen liittyen suunniteltiin myös nykyisen kantasairaalan 0-kerroksen aulan uudet tilajärjestelyt ja kalustus.