RADIUS / TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA, 2005-2007

Osoite
TAYS, Teiskontie 35, Tampere
Tilaaja
Peab Seicon / Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pinta-ala
20 130 brm²
Työt
Arkkitehti ja sisustussuunnittelu
Yhteistyö
Arkkitehdit Martikainen Oy
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Suunnitelma perustuu Design & Build suunnittelukilpailuun, joka järjestettiin vuoden 2005 keväällä.  Radius-uudisrakennus sijoittuu kantasairaalan koillispuolelle liittyen sisäisin käytäväyhteyksin kantasairaalaan.  Pikonlinnasta siirretyn syöpätautien klinikan lisäksi siihen sijoittuvat mm. palliatiivinen toiminta sekä fysiatrinen yksikkö, sairaala-apteekki lääkevalmistustiloineen, keskusvarasto ja sädediagnostiikan yksikkö.  Suunnitelmissa on varauduttu rakennuksen mahdolliseen myöhempään korottamiseen kahdella kerroksella.

Uudisrakennuksen arkkitehtuuri on sopeutettu sairaala-alueen rakennuskantaan ja traditioon. R-laajennuksen valkobetoniset julkisivut jatkavat väritykseltään nykyisen rakennuskannan vaaleutta.  Uutena lisänä vallitsevaan värimaailmaan ovat korostevärien käyttö rakennuksen sisäänkäyntien ympäristöissä.

Potilasliikenteen pääosa rakennukseen saapuu etelään avautuvan kolmiomaisen aukion päätteessä 0-kerroksen tasolla keskeisesti sijaitsevaan pääsisäänkäyntiin.  Lisäksi rakennukseen liittyy Ylätien puoleinen sisäänkäynti 1. kerroksen tasolla.

Kaksi-, osittain kolmikerroksinen valokatteinen pääaula kokoaa uudisrakennukseen sijoitetut toiminnalliset kokonaisuudet.

Pääsisäänkäynnistä 0-kerroksen aulasta on yhteys sairaala-apteekin asiakastilaan sekä fysiatrian osastolle, johon sijoittuu fysiatrian poliklinikkatoiminnan lisäksi allasterapiatilat sekä kuntotestaus ja – terapiatilat.

1. kerroksen pääaulassa sijaitsevat kahvio sekä muut yleisöpalvelun tilat ja aulasta on suora käynti niin sädediagnostiikan yksikköön kuin sädehoidon tiloihin. Sädediagnostiikan yksikkö palvelee koko TAYSia ja siellä tehdään luusto- ja keuhkokuvauksia, mammografia- ja tietokonetomografiatutkimuksia sekä myös ultraääni- ja magneettikuvauksia (MRI). Sädehoitoa toteutetaan yhteensä viidellä sädehoitolaitteella ja yhdellä ns. tykösädehoidon laitteella.

2. kerroksen aulasta on kulku vuodeosastolle, klinikkahallintoon sekä syöpätautien poliklinikalle ja sytostaattihoidon tiloihin. 3. kerroksessa sijaitsee toinen syöpätautien ja palliatiivisen yksikön vuodeosasto. Vuodeosastoilla on yhteensä 54 sairaansijaa. Lisäksi potilaita palvelee 10 päiväpaikkaa.

Sairaala-apteekin tilat rakentuvat oman korkean monitoimiaulan ympärille keskusvaraston läheisyydessä niiden toiminnallisen yhteyden vuoksi.  Keskusvarasto aidattuine huoltopihoineen on sijoitettu erilleen niin henkilöliikenteen väylistä kuin muista sairaalan toiminnoista.

Radiuksessa työskentelee noin 300 henkilöä sekä tutkitaan ja hoidetaan päivittäin 450-500 potilasta.