OULUN YLIOPISTO, PÄÄRAKENNUS, 1998

Osoite
Pentti Kaitereen katu, Linnanmaa, Oulu
Tilaaja
Valtion Kiinteistölaitos
Pinta-ala
5 800 brm²
Työt
pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Vuonna 1998 valmistuneen Oulun Yliopiston päärakennus perustuu kutsukilpailun voittoon. Suunnittelukilpailun keskeisenä tavoitteena oli saada yliopistolle dynaamisuutta ja nuorta akateemisuutta ilmentävät helposti päärakennukseksi tunnistettavat hallinto- ja juhlatilat. Tämä Oulun yliopistoalueen IX rakennusvaihe liittyy yliopiston aikaisempien vaiheiden rakenteeseen ja traditioon, mutta leimallisesti se on kuitenkin oma kokonaisuutensa tulkiten paikan ominaispiirteitä uudella tavalla. Päärakennus liittyy varhaisempiin rakennusvaiheisiin muodostaen luontevasti yliopistoaluetta pohjois-eteläsuunnassa yhdistävän sisäkadun päätteen etelässä. Materiaali- ja värimaailma on hienostuneempi kuin aikaisemmissa rakennusvaiheissa; karkea harjattu betoni on nyt muuttunut uritetuksi tai hiotuksi ja patinoiduksi betoniksi ja varhaisemmat kirkkaat suuret tehosteväripinnat on korvattu taitettujen tehostevärien harkitulla käytöllä.

 

Oulun Yliopiston päärakennuksen massallisen, arkkitehtonisen ja toiminnallisen perusratkaisun muodostavat L-muotoiset pääosin viisikerroksiset toimistosiivet, joiden väliin sijoittuu viuhkamainen juhlasali ja aulatilat. Kahden toimistosiiven rakennusmassan väliin jää korkea aulatila, johon avautuvat ravintola, juhlasali sekä muut kokoustilat. Nämä juhlatilat voidaan tarvittaessa erottaa rakennuksen muista toiminnoista ja liukuseinineen ne muodostavat muunneltavan kokonaisuuden. Tasalattiaista ja irtotuoleilla kalustettua juhlasalia voidaan käyttää sähköisesti säädettävän akustiikkansa ansioista niin puhe- kuin musiikkitilaisuuksissa. Sektorimaisen juhlasalin asema korostuu myös sisäarkkitehtuurissa niin poikkeavalla koordinaatistolla kuin voimakkailla muoto-, väri- ja materiaalivalinnoilla; salin ulkovaipan sininen alumiinikasetti tulee kaarevassa takaseinässä osaksi sisämaailmaa ja lämpöä saliin antaa öljytty mosaiikkiparketti. Salista avautuu rajattu näkymä vuodenaikojen mukaan vaihtelevaan maisemaan. Toimistosiivissä on yliopiston hallinto- ja arkistotiloja. Tilat ovat muunneltavia ja niissä on vaihtelevasti toimistohuoneita ja maisemakonttoritiloja. Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat yliopiston edustustilat, sauna- ja takkahuone kattoterasseineen.

 

Oulun Yliopiston päärakennus valittiin Valtion kiinteistölaitoksen vuoden 1998 rakennushankkeeksi.