OULUN YLIOPISTO, VAIHEET 1-8, 1970-1993

Osoite
Oulun Yliopisto, Linnanmaa, alue 250 ha
Tilaaja
Rakennushallitus / Valtion kiinteistölaitos
Pinta-ala
rakennettu pinta-ala yhteensä: 156 403 k-m²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
  • Matematiikan, fysiikan ja kemian laitokset 1970-1973
  • Teknillisen fysiikan ja konetekniikan osastot 1973-1975
  • Sähkö- ja prosessitekniikan osastot 1974-1977
  • Geo- ja biotieteiden laitos 1977-1980
  • Biologian laitos 1981-1983
  • Kasvitieteellinen puutarha sekä koe-eläintarha 1981-1987
  • Pääkirjasto 1985-1987
  • Humanistinen ja kasvatustieteellinen tiedekunta 1990-1992

Linnanmaan yliopistoalue sijaitsee noin 5km:n päässä Oulun kaupungin keskustasta. Oulun Yliopiston alkuperäinen kokonaisuus pohjautuu Kari Virran pohjoismaisen arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen vuodelta 1968. Varsinainen suunnittelu alkoi vuonna 1969 ja rakentaminen vuonna 1971. Viimeisiin 11. rakennusvaihe, Tietotalo 2, on valmistunut marraskuussa 2004.

Yliopiston perusstruktuuri muodostuu yliopiston läpi pohjois-eteläsuunnassa virtaavasta keskusväylästä sekä sen molemmin puolin säännöllisen verkkomaisesti levittäytyvistä eri tiedekuntien tiloista. Yliopiston yhteiset tilat sijaitsevat keskusväylän välittömässä yhteydessä. Uusin tiedekuntien rakentuminen on tapahtunut keskusväylän suuntaisesti ja laajentuminen puolestaan poikkisuuntaisesti. Tätä kasvuperiaatetta on noudatettu myös uusia tiloja toteutettaessa.

Nykyinen kokonaisuus voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri vaiheeseen, joista kukin tuo oman ajallisen kerroksensa yliopistorakenteeseen. Keskiosan muodostavat varhaisimmat vuosien 1973-1980 I-IV rakennusvaiheet, jotka edustavat käytännön strukturalismia puhtaimmillaan. Pohjoisosan 1980-luvulla toteutetut V-VII rakennusvaiheet edustavat lähinnä post-modernia tyyliä. Uusimmat vuosituhannen vaihteen pelkistetympää systemaattista arkkitehtuuria edustavat IX-XI rakennusvaiheet, Päärakennus ja Tietotalo 1 ja 2, sijaitsevat alueen eteläosassa.

Alueen rakentumista on ohjannut vuonna 1995 tarkistettu Oulun yliopiston Linnamaan maankäyttösuunnitelma. Yhtenä yliopiston alkuperäisenä perustavoitteena oli muuntojoustavuus. Tavoite on saavutettu hyvin, sillä yliopiston vanhimmat osat ovat pystyneet myötäilemään muutoksia perusstruktuurin siitä kärsimättä. Uudisrakentamisen sekä laajojen peruskorjaus- ja muutospaineiden vuoksi yliopiston keskeisimmille alueille eli rakennusvaiheille I-IV laadittiin vuonna 2001 suojeluohjelma. Keskeistä ohjelmassa on tilojen jakaminen kolmeen prioriteettiluokkaan rakennuksen identiteetin säilymisen ja mahdollisten muutostoimenpiteiden keston kannalta. Viime vuosien suurimpia peruskorjaustöitä on ollut 2004 valmistunut laitoskirjastojen yhdistyminen ja laajentuminen sekä taloustieteellisen tiedekunnan uudet tilat.