MYLLYPURON KESKUSTERVEYSASEMA, 2009-2012

Osoite
Jauhokuja 4, Helsinki
Tilaaja
Helsingin terveyskeskus
Rakennuttaja
HKR-Rakennuttaja
Pinta-ala
12 234 brm², josta terveysaseman toiminnallisia tiloja on 7 976 brm² ja autopaikoitustilaa 4 258 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture

Uusi Myllypuron keskusterveysasema palvelee aikaisemman Itäkeskuksen terveysaseman palvelualueen eli Vartiokylän ja Myllypuron peruspiirien runsaan 30 000 asukkaan väestöä. Lisäksi terveysasemalle on keskitetty kaupungin ruotsinkielisen väestön palveluja. Myllypuron keskusterveysasema tarjoaa perusterveydenhuollon, avosairaanhoidon ja neuvolapalvelujen lisäksi monipuolisia palveluja kuten erikoislääkärien konsultaatioita, erilaisia ryhmätoimintoja sekä erityistyöntekijöiden palveluja. Terveysasema toimii opetusterveyskeskuksen osana.

Terveysaseman toimintojen lisäksi rakennukseen on keskitetty suun terveydenhuollon hoitoyksiköitä sekä HUSLAB:n laboratoriopalvelut. Rakennukseen on sijoitettu lisäksi kotihoidon ja fysioterapian toimintaa. Rakennus on suunniteltu sisätiloiltaan muuntojoustavaksi.
Terveysaseman palvelualuetta ja rakennusta on varauduttu laajentamaan tulevaisuudessa. Laboratorion osalta palvelujen tarjonta ylittää jo nyt kuntarajat.

Maantasokerroksessa, joka on samalla rakennuksen sisääntulokerros, sijaitsevat akuuttipäivystyspoliklinikka vastaanotto-, tutkimus- ja toimenpidetiloineen. Tähän kerrokseen sijoittuvat myös laboratoriopalvelut sekä neuvottelutilat.
2.-3. kerroksin on suunniteltu tilat terveysasema- ja neuvolavastaanotoille sekä välinehuollolle.
4. kerrokseen on sijoitettu hammashoidon, kotihoidon sekä fysioterapian tilat.
Kellarikerroksissa on autopaikoituksen lisäksi rakennusta palvelevia teknisiä sekä huolto- ja varastotiloja sekä henkilökunnan sosiaalitilat.

Terveysaseman massoittelu perustuu rakennuksen toiminnallisuuteen, asemakaavan mukaisiin kaupunkikuvallisiin ratkaisuihin sekä tontin käytön tehokkuuteen tulevat laajennukset huomioiden.
Massoittelun periaate on ns. kampamalli, joka turvaa luonnonvalon saannin eri siipien työ- ja vastaanottotiloihin.
Rakennuksen pääjulkisivu pääsisäänkäynteineen avautuu sisäänkäyntiaukiolle ja on ilmeeltään lasinen ja melkein koko monikerroksisen aulan osalta läpinäkyvä.
Rakennuksen julkisivut on toteutettu keraamisin klinkkerilankuin ja anodisoiduin alumiinilevyin.
Eteläjulkisivun ikkunoiden auringonsuojasäleet toteutetaan keraamisen julkisivun värisin klinkkeritangoin.