MITTATEKNIIKAN KESKUS – MIKES 2005

Osoite
Tekniikantie 1, Otaniemi, Espoo
Tilaaja
Senaatti-kiinteistöt
Pinta-ala
9 000 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Mittatekniikan keskus tekee metrologista tutkimusta, ylläpitää ja kehittää kansallista mittausjärjestelmää sekä tuottaa toimielinten pätevyyttä ja luotettavuutta todentavia akkreditointipalveluja.

Mikesin uudisrakennukseen sijoittuvat keskitetysti mittatekniikan koulutus-, kokous- ja toimistotilat sekä herkkien mittausinstrumenttien edellyttämät korkeatasoiset laboratoriotilat.  Laboratoriotiloille on asetettu poikkeuksellisen suuria olosuhde- ja rakennevaatimuksia.

Rakennus noudattaa Otaniemen alueen uutta asemakaavaa, sen nykyisten rakennusten mittakaavaa ja vakiintunutta julkisivumateriaalia, punatiiltä.

Rakennusmassa koostuu kahdesta osasta, Tekniikantien suuntaisesta puikkomaisesta toimisto- ja koulutusosasta sekä matalammasta metrologian henkilö- ja tutkimustilaosasta.  Uudisrakennusosien mittasuhteet ovat lähes samat kuin viereisten rakennusten, uudisrakennuksen synnyttämän visuaalisen ilmeen pääpaino on katujulkisivulla.

Metrologiaosan toiminnallinen ajatus on sipulimainen, vaativat tutkimustilat ytimessä ja ympärillä suojaavat henkilöhuoneet.  Kaikkein vaativimmat tutkimustilat sijaitsevat maan alla.

Tutkimustilojen mittauspöydät on sijoitettu irti lattioista erillisille massiivisille vaimennusalustoille, osa vaimennusalustoista on perustettu ilmajousien varaan.

Rakennus, tilat ja talotekniset järjestelmät on suunniteltu monikäyttöisiksi ja yleispäteviksi lisäämään rakennuksen pitkän aikavälin muuntojoustoa ja taloudellisuutta.