HAARTMANIN SAIRAALA, MEILAHTI, 2006-2009

Osoite
Haartmaninkatu 4, Meilahti, Helsinki
Tilaaja
Helsingin terveyskeskus
Pinta-ala
11 770 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture

Läntiseen yhteispäivystyssairaalaan sijoittuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen läntinen yksikkö, päivystys- ja valvontaosasto, neljä päivystystä tukevaa vuodeosastoa, murtumien jälkihoitopoliklinikka sekä koko kaupunkia palveleva hammaslääkäripäivystys.  Sairaalan toimintaa tukee laboratorio- ja kuvantamispalvelut, jotka hoitaa HUS.  Läntinen päivystysyksikkö palvelee Helsingin eteläistä, keskistä ja läntistä aluetta.

Sairaala toimii ympäri vuorokauden ja hoitaa kaikki aikuisten perustason vammat ja sairaudet.

Yhteispäivystyssairaalaan on eri toimintojen tilat suunniteltu seuraavasti:

Maantasokerroksessa, joka on samalla rakennuksen sisääntulokerros, sijaitsevat yhteispäivystyspoliklinikat ilmoittautumis-, vastaanotto-, tutkimus- ja toimenpidetiloineen.  Potilaspaikkoja kerroksessa on yhteensä 43 kappaletta jaoteltuina 3-6 hengen tutkimus- ja hoitohuoneisiin.  Tähän kerrokseen sijoittuvat myös kuvantamis- ja laboratoriopalvelut.

2. maanpäälliseen kerrokseen on suunniteltu tilat päivystys- ja seurantaosastoille, sydämen toiminnan tutkimukselle, yhdelle vuodeosastolle sekä hammashoidon päivystykselle. Potilaspaikkoja on 2. kerroksessa yhteensä 46 kappaletta.

2.– 5. maanpäälliseen kerroksiin on sijoitettu 3 kpl vuodeosastoja, joissa on yhteensä 72 potilaspaikkaa, näihin kerroksiin sijoittuvat myös koko rakennuksen toimintaa palvelevia hallinto- ym. erityistiloja sekä mm. noin 100 paikkainen luentosali, jolla osaltaan korvataan uudisrakennuksen takia purettu aikaisempi opetusrakennus.

Kellarikerroksessa, joka liittyy sairaala-alueen huoltotunneliverkostoon, on rakennusta palvelevia teknisiä sekä huolto- ja varastotiloja

Yhteispäivystyssairaalan kokonaispotilaspaikkamäärä on 161, joista 43 on ns. paaripotilaspaikkoja päivystyspoliklinikoilla.

Rakennuksen toiminnan vaatima henkilökuntamääräksi on arvioitu noin 270 henkilöä.  Arvioidut käyntimäärät Meilahden yhteispäivystyksessä on noin 60 000 – 65 000 käyntiä vuodessa eli keskimäärin 160-175 käyntiä vuorokautta kohden.

Rakennuksen kantavan rungon muodostaa liittopilarit- ja palkit sekä kuorilaatastot.  Julkisivut ovat osittain silkkipainettua lasia ja osin rapattupintaisia.

Yhteispäivystyssairaala rakennetaan kiinni HUSin toimesta rakennettavaan Kolmiosairaalaan, liittymäosan muodostaa 5-kerroksinen lasinen yhdyssiltaosa, joka on maantasossa läpikuljettavissa.