KIRURGINEN SAIRAALA, KÄSIKIRURGIAN JA YLÄRAAJAKIRURGIAN TILAHANKE, HELSINKI 2021-2023

Osoite
Kasarmikatu 11-13, 00130 Helsinki
Tilaaja
HUS-tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 2 900 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Vuonna 1888 valmistunut Kirurginen sairaala oli alansa ensimmäinen erikoissairaala Suomessa. Paviljonkeihin perustunut arkkitehtuuriratkaisu ilmentää sairaalarakentamisen yleistä kansainvälistä kehitystä 1800-luvun lopulla.
Kirurginen sairaala luokitellaan valtakunnallisesti merkittäväksi Museoviraston alaiseksi rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteeksi. Rakennushankkeessa muutoksen alaiset Kirurgisen sairaalan rakennusosat ovat voimassa olevan asemakaavan sr-1 merkinnän mukaan suojeltuja rakennuksia erityisesti katujulkisivujen ja vesikaton osalta.

Rakennushankkeessa on kyse Kirurgisen sairaalan siirtyvien kirurgian erikoisalojen toimintojen vaatimista muutoksista, kun Herttoniemen, Töölön ja Peijaksen sairaaloista siirtyvät käsikirurgian ja yläraajaortopedian toiminnot sijoitetaan Kirurgisen sairaalan 3. ja 4. kerroksien E- ja K-osiin, jolloin muodostetaan keskitetty käsi- ja yläraajakirurgian osaamiskeskus.

3.kerroksen eteläpäädyn E-siipeen ja keskiosan K-siipeen sijoittuvat käsikirurgian ja yläraajakirurgian poliklinikkatilat. Rakennussuojelulliset näkökohdat huomioidaan mm. niin, että muutokset vanhoihin 16 hengen potilashuoneisiin tehdään niin, että alkuperäinen tilanne on palautettavissa. Koristeelliset puisten pilareiden ja palkkien liittymät jätetään näkyviin.
4.kerrokseen entisen plastiikka- ja rintarauhaskirurgian leikkausosaston tiloihin sijoitetaan käsi- ja yläraajakirurgian leikkaustoiminnot. Potilaiden odotus-, haastattelu- ja pukuhuonetiloihin sekä siivous- ja välihuoltoon liittyen tarvitaan myös toiminnallisia, tilallisia ja rakenteellisia muutoksia.
4.ja 5. kerrokseen tehdään hankkeen vaatimia uusia ilmanvaihto- ja sähkötiloja.