CHEMICUM, HELSINGIN YLIOPISTON KEMIAN LAITOS, PERUSKORJAUS HELSINKI 2012-2016

Osoite
A.I. Virtasen aukio 1, Helsinki
Tilaaja
Helsingin Yliopisto
Pinta-ala
n. 19 100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Chemicumin (Helsingin yliopiston Kemian laitoksen) talotekniikkaan painottuva peruskorjaus suunniteltiin ja toteutettiin hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen kolmessa peräkkäisessä rakennusvaiheessa.

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin kauttaaltaan sekä ilmanvaihtokonehuoneita rakennettiin lisää sekä laajennettiin kattokerroksissa. Uudet ilmanvaihtokoneet ja ilmanvaihtokonehuoneiden laajennukset sijoitettiin vesikaton katvealueille siten, että kaupunkikuvan kannalta tärkeisiin rakennuksen olemassa oleviin räystäslinjoihin ei kajottu.

Rakennuksen C-osan laajennukseen rakennettiin uusi hissi, muissa rakennusosissa hissit uudistettiin. Kaikissa rakennusosissa tehtiin uusia tilajärjestelyjä rakennuksen toiminnallisuuteen liittyen sekä kiinteiden kalusteiden ja laitteiden korjaamista ja uusimista. Korjausalueilla lähes kaikki pinnat uusittiin.

A-osan K1-kerroksessa kiihdytinlaboratoriotoiminnalle varattiin lisää tilaa muista kellarin laboratoriotiloista, kiihdytinlaboratoriota varten rakennettiin uusi korkea poistoilmapiippu STUKin ohjeiden mukaisesti sekä kohtio- / syklotronihuoneen säteilysuojausta parannettiin naapuritontin suuntaan.

Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä koko rakennus tietomallinnettiin arkkitehdin toimesta 3D-tietomalliksi alkuperäisten 2D-suunnitelmien pohjalta.

Osittain hankkeeseen liittyen toteutettiin C-osan maantasokerrokseen puhdastilat ja kaasukeskus ASM Microchemistry Oy:lle ohutkalvojen valmistamisessa käytettävän atomikerroskasvatus-tekniikan prosessien ja laitteiden kehittämiseen.