KARAKALLION KOULU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 2011-2014

Osoite
Kotkakuja 5, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
8 350 brm²
Työt
Pää, arkkitehti- ja sisustussuunnitelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Karakallion koulu on 1975 valmistunut arkkitehti Kosti Kurosen (Suunnittelukeskus Oy) suunnittelema koulurakennus, jonka peruskorjaus suunniteltiin ja toteutettiin vuosina 2011-2014.

Koulurakennus peruskorjattiin täydellisesti koko ulkovaippa uusimalla sekä talotekniikka uusittiin kokonaan.  Vesikatolle rakennettiin uudet iv-konehuoneet ja koulun 2 kpl valopihaa muutettiin lämpimiksi tiloiksi ne kattamalla.  Auditorion näyttämö korotettiin ja pääsisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin laajennuksena kellariin uusi porras sekä jätehuone ja keittiön huoltosisäänkäynti.

Hankkeeseen sisältyi koulutontin viereisen UP-kenttäalueen peruskorjaus.

Peruskorjauksen yhteydessä koulun tilajärjestys säilyi lähes muuttumattomana, opetus-, oppilashuolto- ja hallintotilojen toiminnallisuutta kuitenkin parannettiin väliseinien uudelleenjärjestelyillä.  Ruokasalia laajennettiin lasiseinäisenä pääkäytävälle ja auditorion näyttämöä aikaisempaan musiikkiluokan varastoon.  Rakennukseen tehtiin laajennuksena uusi pääsisäänkäynnin tuulikaappi, johon järjestettiin sisäinen porras pieneen kellarikerrokseen.

Vaikka Karakallion koulua ei oltu suojeltu, sen arkkitehtuurin on katsottu edustavan aikakautensa rationaalista kouluarkkitehtuuria parhaimmillaan, joten rakennuksen ulkoarkkitehtuuri pyrittiin säilyttämään lähellä alkuperäisen rakennuksen ilmettä.

Sisätiloissa alkuperäinen näkyvä systeemiajattelu rakenteiden ja talotekniikan osilta säilytettiin kaikissa päätiloissa.  Aula- ja käytävätilojen sekä luokkien väliset säilytyskalusteet uusittiin alkuperäistä värimaailmaa noudattaen.

Koulun piha-alueiden turvallisuutta ja valvottavuutta parannettiin osoittamalla huoltoliikenteelle omat reitit ja kääntöpaikat. Koulupihasta tehtiin viihtyisämpi ulkoalue liikunnalle ja välituntioleskelulle.

Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään yläpihalle sijoitetun maalämpökaivokentän ja vesikatolle asennettujen aurinkokerääjien avulla.