HELSINGIN YLIOPISTON KEMIAN LAITOS, 1995

Osoite
A.I. Virtasen aukio 1, Helsinki
Tilaaja
Helsingin yliopisto
Pinta-ala
19 100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
  • fysikaalinen kemia, orgaaninen kemia, epäorgaaninen kemia, polymeerikemia, radiokemia
  • erityistiloja mm: NMR-laboratoriot, supermyrkkylaboratorio, säteilytys- ja kohtiohuone, alhaisaktiivinen mittaushuone
  • kirjasto ruokala , luento ja seminaaritilat
  • arkkitehtikutsukilpailun 1988 1. palkinto

Kumpulan yliopistoalue rakentuu maankäyttösuunnitelman mukaisesti aluetta halkovan kevyen liikenteen väylän ympärille samalla muodostaen tiiviitä katuihin tukeutuvia kortteleita.  Kevyen liikenteen väylä yhdistää eri laitosrakennuksia ja liittää alueen ympäröivään kaupunkikuvaan.  Kemian laitos muodostaa ensimmäisen varsinaisen laitosrakennuskorttelin alueella.

Kemian laitoksen suunnitelma perustuu arkkitehtikutsukilpailun 1988 voittaneeseen ehdotukseemme.

3-5 kerroksiset rakennusosat rajautuvat tiiviisti ympäröiviin katuihin muodostaen myöhemmin rakennettujen laitosrakennusten kanssa suljettua kaupunkimaista tilaa.  Rakennuksen läpi 1. kerroksen tasolla kulkee alueen halkaiseva kevyen liikenteen väylä.   Laitoksen lasiseinäinen keskushalli pääsisäänkäynteineen avautuu A.I. Virtasen aukiolle.  Pihan puolella rakennuksen ja ympäristön mittakaava on pienipiirteisempi ja monimuotoisempi.

Suuri laitosrakennus on jäsennöity pituussuunnassa pienempiin yksiköihin, joita yhdistävät lasiset käytäväsillat.  Julkisivuille on ominaista 3-ulotteinen plastisuus sekä horisontaali- ja vertikaaliaiheiden tasapainoisuus.

Kemian laitoksessa toimivat seuraavat yksiköt: analyyttisen, orgaanisen, epäorgaanisen, polymeerikemian, radiokemian sekä ruotsinkielisen opetuksen osastot.

Käyttäjämääriltään isot tilaryhmät, kuten kirjasto, ruokala, luento- ja seminaarisalit sekä opetuslaboratoriot, sijaitsevat rakennuksen 1. kerroksessa ja pienempien käyttäjämäärien tilat kuten tutkimus- ja jatko-opetus sijaitsevat ylemmissä kerroksissa.  Kukin osasto alkaa rakennuksen keskushallista ja toimii yhdessä tasossa.

Erikoislaboratoriot, kuten osa radiokemian tiloista ja NMR-laboratoriot on sijoitettu osittain tai kokonaan maan alle.