SUU- JA HAMMASKESKUS 2018-2021

Osoite
Haartmaninkatu 1, 00920, Helsinki
Tilaaja
Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1
Pinta-ala
n. 12 000 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Helsingin Meilahdessa sijaitseva Suu- ja hammaskeskus on Suomessa ainutlaatuinen suun terveydenhuollon sekä hammaslääketieteen koulutuksen ja tutkimuksen kokonaisuus. Kiinteistön käyttäjinä ovat Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja HUS.

Haartmaninkatu 1 kiinteistön vanhassa rakennusosassa tehtiin hankkeeseen liittyen täydellinen peruskorjaus. Vanha osa on asemakaavassa suojeltu Sr-2 merkinnällä, rakennus on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Vanhan rakennusosan on suunnitellut arkkitehtiprofessori Olli Pöyry, ja se valmistui vuonna 1951. Vuonna 2003 valmistuneen laajennusosan on suunnitellut arkkitehti Kari Palaste / VPL Arkkitehdit Oy. Laajennusosassa tehtiin tässä hankkeessa laajoja muutostöitä 2 alimmassa maanpäällisessä kerroksessa sekä kellarikerroksessa.

Rakennukseen sijoittuu eri toiminnot seuraavasti:
Kellarikerrokset
1. kellarikerrokseen johtaa Haartmaninkadulta huoltoliikenteen sisäänajoramppi, joka palvelee sekä Haartmaninkatu 1:n että Helsingin yliopiston Haartmaninkatu 3:n / HUSLABin Topeliuksenkatu 32:n kiinteistöjä. 1. kellarikerroksessa on rakennuksen huoltoon ja tavaraliikenteeseen liittyvät tilat sekä tilat talotekniikalle. Lisäksi 1. ja 2. kellaritasoilla on henkilökunnan puku- ja pesutilat noin 220 henkilölle.
Kellarin kautta on mahdollista ohjata Haartmaninkatu 1:een säältä suojattua saattoliikennettä ja varata muutamia autopaikkoja asiakaskäyttöön.
1. kerros
Kerrokseen sijoittuvat rakennuksen sisäänkäynnit ja suurimmat odotustilat, sisäänkäyntien kohdalla Haartmaninkadulla on muutama lyhytaikaisen pysäköinnin autopaikka saattoliikenteelle.
Kerroksen sisäänkäyntien läheisyyteen sijoittuvat Helsingin kaupungin käyttöön tulevista tiloista kiireellinen hoito ja sen jatkeena paljon palveluja vaativien potilaiden hoitoyksikkö. Tämän kokonaisuuden välittömässä läheisyydessä on kuvantamisyksikkö. Kerroksessa sijaitsevat myös entisen Kivelän hammashoitolan monihuonetyöskentelytoiminnot sekä osa Pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon (PKS-SEHYK) vastaanottohuoneista sekä PKS-SEHYK:n toimenpideosasto.
2. kerros
Kerrokseen on suunniteltu tilat HUsin Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikölle sekä PKS-SEHYK:n perinteisen suoritemallin ja oikomishoidon tilat.
3. kerros
Vanhan osan 3. kerrokseen sijoittuvat Helsingin yliopiston opetustilat, taitopaja ja sen yhteyteen muut opetusta tukevat tilat. Nykyinen noin 120 hengen luentosali (auditorio) säilytettiin opetuskäytössä ja sen porrastusta muutettiin pienryhmätyöskentelyyn sopivaksi.
4. kerros
Vanhan osan 4. kerrokseen on sijoitettu kaikkia toimijoita palvelevat neuvottelu- / kokoustilat sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden puku- ja peseytymistiloja noin 300 henkilölle. Lisäksi uusi iv-konehuone rakennuksen matalamman osan katolle.
5. ja 6. ja 7. kerros
Vanhan osan 5. ja 6. kerroksiin on rakennettu vuokralaistilat vastaanottotoimintaa ja toimistotyötä varten HUSin tarpeisiin. 7. kerrokseen rakennettiin uusi iv-konehuone korotettuun kattokerrokseen.