ETU-TÖÖLÖN LUKIO, PERUSPARANNUS 2019-2021

Osoite
Arkadiankatu 26, 00100, Helsinki
Tilaaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennetun omaisuuden hallinta
Pinta-ala
6206 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Irtokalustesuunnittelu Avarrus Arkkitehdit Oy
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Arkadiankatu 26 rakennuksen – alun perin vuonna 1930 valmistuneen Helsingin koelyseon ja nykyisen Etu-Töölön lukion – suunnittelivat Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehdit Yrjö Sadeniemi sekä Hjalmar Åberg. Nykyisin rakennuksessa toimii lukio, jossa on oppilaita noin 650 sekä opettajia ja muuta henkilökuntaa noin 50. Viereisen samanaikaisesti rakennetun Arkadiankatu 24 koulun (ap. Svenska Flickskolan) kanssa koulut muodostavat arkkitehtonisesti yhtenäisen kokonaisuuden.

Rakennus sijaitsee Etu-Töölön valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä ja ”Opintiellä”-selvityksessä v. 2004 se on arvotettu suojeluluokkaan 1 erityisesti kaupunkikuvallisten ja historiallisten arvojen sekä kohteen säilyneisyyden vuoksi. Vaikka koulun ympäristön rakennuskanta on vuosikymmenten kuluessa tiivistynyt niin rakennuksen symmetrinen klassistinen rapattu ulkohahmo ja piha-aluetta rajaavat aidat ja muurit ovat säilyneet alkuperäisinä.

Etu-Töölön lukion rakennukseen toteutettiin v. 2020-2021 ensimmäinen laaja koko rakennuksen kattava toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jossa koulutilat ajanmukaistettiin nykyisten vaatimusten mukaisiksi, uusittiin kaikki talotekniset järjestelmät ja rakennettiin uudet ilmanvaihtokonehuoneet ullakkotiloihin sekä parannettiin rakennuksen akustiikkaa, sisäilman laatua, esteettömyyttä ja energiataloutta. Keittiö- ja ruokailutilat siirrettiin logistisesti parempaan paikkaa 1. kerroksen länsipäätyyn, mikä osaltaan aiheutti tilarotaatioita mm. erikoisluokkien sijainneissa. Muutoksissa huomioitiin vanhan rakennuksen lähtökohdat sekä keskeiset rakennustaiteelliset ja historialliset arvot. Parhaiten säilyneet ja arvokkaimmat sisätilat kuten pääaula, käytävät, porrashuoneet, auditorio, entinen kirjasto, juhlasali sekä rakennuksen julkisivut on säilytetty mahdollisimman alkuperäisinä ja ne on maalattu tehdyn väritutkimusten pohjalta rakennusajankohdan mukaisiksi. Juhlasalin ja pääaulan alkuperäiset seinä- ja kattomaalaukset konservoitiin.