ESPOONLAHDEN KOULU JA LUKIO, PERUSKORJAUS 2011-2013

Osoite
Opettajantie 3, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
11 684 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Espoonlahden koulu ja lukio on 1975 valmistunut Arkkitehtitoimisto Osmo Siparin suunnittelema koulurakennus, joka peruskorjattiin 2011-2013. Koulussa toimii viisisarjainen yläkoulu, jossa on 360 oppilasta ja kielipainotteinen lukio, jossa on 540 oppilasta.

Peruskorjauksessa tehtiin toiminnallisia tilamuutoksia, paloteknisiä parannuksia ja rakennuksen esteettömyyttä palvelevia muutoksia. Uusilla kattoikkunoilla tuotiin lisää valoa sisätiloihin.
Auditorio ja liikuntasali säilytetettiin mahdollisimman alkuperäisessä asussa.
Suurin muutos tehtiin B-osan toisessa kerroksessa, jossa keittiö säilytettiin paikallaan, mutta nykyisestä kirjastosta ja ruokasalista muodostetettiin avoin koulua kokoava pääaula, joka toimii ruokasalina. Uusi kirjasto avautuu kaarevan lasiseinän kautta ruokasaliin.
Peruskorjauksessa purettiin kaikki muu paitsi rakennuksen betonirunko ja muutama muurattu väliseinä. Vesikatolle rakennettiin uusi IV-konehuone ja liikuntasalin viereiset konehuoneet yhdistettiin.
Talotekniikka uusittiin kokonaan. Keittiön huoltoa varten rakennettiin uusi hissi  ja vanha hissi uusittiin pyörätuolin käyttäjalle soveltuvaksi. Huoltopihalle  rakennettiin uusi varasto/jätekatos.
Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri pyrittiin palauttamaan lähemmäs alkuperäisen rakennuksen henkeä.
Julkisivuihin uusittiin betonisten kuorielementtien ulkokuoret pitkälti alkuperäisiä elementtijakoja noudattaen. Suurin muutos ulkoarkkitehtuurissa on uusi profiililasilla verhottu IV-konehuone, se on sijoitettu yläpihan puolelle, jolloin konehuone ei dominoi näkymää päälähestymissuunnasta ja samalla se toimii yläpihan sadekatoksena.
Piha-alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannettiin. Koulun huoltoliikenne keskitettiin eteläpäädyn huoltopihalle ja autojen pysäköinti liikkumirajoitteisten paikkoja lukuunottamatta siirrettiin asemakaavan mukaiselle pysäköintialueelle. Istutuksia monipuolistetettiin ja pihalle lisättiin peli- ja liikuntavälineitä. Nykyisten parakkikoulujen paikalle suunniteltiin mopoparkki. Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään yläpihalle sijoitetun maalämpökaivokentän ja kattoikkunoiden lappeisiin sijoitetettujen  aurinkokerääjien avulla.