TYÖTERVEYSLAITOKSEN LAAJENNUS, 2003

Osoite
Haartmaninkatu 1 D, Meilahti, Helsinki
Tilaaja
Senaatti-kiinteistöt
Pinta-ala
6 100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Työterveyslaitoksen laajennus liittyy elimelliseksi osaksi vanhaa Työterveyslaitoksen kiinteistöä, joka on alun perin valmistunut vuonna 1950, ja se on suojeltu asemakaavassa Sr-2 merkinnöin.

Viereisellä tontilla samassa korttelissa sijaitsee Haartman-Instituutti, joka on valmistunut vuonna 1967 ja on niinikään suojeltu kaavassa Sr-2 merkinnällä.

Laajennusosa on rakennettu ahtaalle paikalle em. kiinteistöjen väliin.   Laajennusosan arkkitehtuurissa on huomioitu niin Meilahden sairaala-alueen arkkitehtuuri yleensä kuin erityisesti molemmat aiemmin mainitut kaupunkikuvallisesti arvokkaat, mutta hyvin erilaiset rakennukset.

Työterveyslaitoksen laajennuksessa on 5 maanpäällistä toiminnallista kerrosta sekä kellarikerros.

1. ja 2. kerroksiin on sijoittunut Työterveyslaitoksen Koulutuskeskus, toisessa kerroksessa on lisäksi myös laboratorio näytteenottotiloineen. 3. kerroksessa sijaitsee Työterveyslaitoksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiloja, sekä henkilökunnan työterveysasema. 4. ja 5. kerroksissa sijaitsee HYKS:n työterveysaseman vastaanottotilat.

Laajennusosan huonetilamoduulit ovat 1350 mm:n kerrannaisia ja huoneiden väliseinät ovat em. vaihteluvälillä muuntokelpoisia ikkuna- ja pilarijaon mukaisesti.  Talotekniset järjestelmät on asennettu em. moduulijaon mukaisesti ja siten mahdollistavat myöskin tilojen muunneltavuuden ja käyttötapamuutokset.

Laajennusosan rakentamisen jälkeen tontilla on edelleen runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta.  Koska tontille ei voi enää rakentaa lisää kellaritilaa, on tämän hankkeen yhteydessä rakennettu kellarikerrokseen myös käyttämättömäksi jäävän rakennusoikeuden edellyttämät autopaikat sekä väestönsuojatilat.

Käyttämätön rakennusoikeus huomioiden on rakennuksen pilarirunko vahvistettu siten, että rakennusta voidaan tulevaisuudessa tarvittaessa korottaa kahden kerroksen verran.

LINTULAAKSON KOULU, 2003

Linnuntie 6, Espoo,
tilaaja: Espoon Suomenkielinen koulutuskeskus
pinta-ala 6200 brm²
pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

 • ala-asteen koulu 624 oppilaalle

 

OULUN YLIOPISTO, TIETOTALO 1, 2001

Osoite
Oulun Yliopisto, Linnanmaa
Tilaaja
Senaatti-kiinteistöt
Pinta-ala
n. 11 645 brm²
Työt
pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Hankkeen vaativuusluokka
Poikkeuksillisen vaativa

 

 

 

 • sähkötekniikan osaston tietoliikennetekniikka ja CWC-keskusinformaation käsittely ja tietotekniikka
 • optoelektroniikka, mittaustekniikka sekä elektroniikka
 • Senaatti-kiinteistöjen Hyvä hanke 2001
 • AA-luokan hanke

VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAAJENNUS 1999-2001

Osoite
Lämpömiehenkuja 2, Otaniemi, Espoo
Tilaaja
Valtion kiinteistölaitos / Senaatti-kiinteistöt Oy /VTT
Pinta-ala
4 500 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
 • VTT:n rakennus- ja yhdyskuntatekniikan toimitilat
 • Vuoden hyvä hanke 2001/ Senaatti-Kiinteistöt

YRITYSHAUTOMO CULTIVATOR I, 1999

Osoite
Viikinkaari 6, Viikki, Helsinki
Tilaaja
Helsingin yliopisto
Pinta-ala
3 667 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
 • Uusien yritysten biotekniikan tutkimus- ja tuotantolaboratoriot

 

OULUN YLIOPISTO, PÄÄRAKENNUS, 1998

Pentti Kaitereen katu, Linnanmaa, Oulu
tilaaja: Valtion Kiinteistölaitos
pinta-ala: 5 800 brm²
pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

 • toimistosiivet
 • juhlasali ja aulatilat, kokous- ja ravintolatilat
 • Valtion kiinteistölaitoksen vuoden 1998 rakennushanke
 • arkkitehtikutsukilpailu 1. palkinto
 • AA-luokan hanke

 

HELSINGIN YLIOPISTON KEMIAN LAITOS, 1995

Osoite
A.I. Virtasen aukio 1, Helsinki
Tilaaja
Helsingin yliopisto
Pinta-ala
19 100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
 • fysikaalinen kemia, orgaaninen kemia, epäorgaaninen kemia, polymeerikemia, radiokemia
 • erityistiloja mm: NMR-laboratoriot, supermyrkkylaboratorio, säteilytys- ja kohtiohuone, alhaisaktiivinen mittaushuone
 • kirjasto ruokala , luento ja seminaaritilat
 • arkkitehtikutsukilpailun 1988 1. palkinto

Kumpulan yliopistoalue rakentuu maankäyttösuunnitelman mukaisesti aluetta halkovan kevyen liikenteen väylän ympärille samalla muodostaen tiiviitä katuihin tukeutuvia kortteleita.  Kevyen liikenteen väylä yhdistää eri laitosrakennuksia ja liittää alueen ympäröivään kaupunkikuvaan.  Kemian laitos muodostaa ensimmäisen varsinaisen laitosrakennuskorttelin alueella.

Kemian laitoksen suunnitelma perustuu arkkitehtikutsukilpailun 1988 voittaneeseen ehdotukseemme.

3-5 kerroksiset rakennusosat rajautuvat tiiviisti ympäröiviin katuihin muodostaen myöhemmin rakennettujen laitosrakennusten kanssa suljettua kaupunkimaista tilaa.  Rakennuksen läpi 1. kerroksen tasolla kulkee alueen halkaiseva kevyen liikenteen väylä.   Laitoksen lasiseinäinen keskushalli pääsisäänkäynteineen avautuu A.I. Virtasen aukiolle.  Pihan puolella rakennuksen ja ympäristön mittakaava on pienipiirteisempi ja monimuotoisempi.

Suuri laitosrakennus on jäsennöity pituussuunnassa pienempiin yksiköihin, joita yhdistävät lasiset käytäväsillat.  Julkisivuille on ominaista 3-ulotteinen plastisuus sekä horisontaali- ja vertikaaliaiheiden tasapainoisuus.

Kemian laitoksessa toimivat seuraavat yksiköt: analyyttisen, orgaanisen, epäorgaanisen, polymeerikemian, radiokemian sekä ruotsinkielisen opetuksen osastot.

Käyttäjämääriltään isot tilaryhmät, kuten kirjasto, ruokala, luento- ja seminaarisalit sekä opetuslaboratoriot, sijaitsevat rakennuksen 1. kerroksessa ja pienempien käyttäjämäärien tilat kuten tutkimus- ja jatko-opetus sijaitsevat ylemmissä kerroksissa.  Kukin osasto alkaa rakennuksen keskushallista ja toimii yhdessä tasossa.

Erikoislaboratoriot, kuten osa radiokemian tiloista ja NMR-laboratoriot on sijoitettu osittain tai kokonaan maan alle.

INVALIDISÄÄTIÖ, SAIRAALA ORTON, 1992-1998, 2008-2010

Osoite
Tenholantie 10 , Helsinki
Tilaaja
Invalidisäätiö
Pinta-ala
n. 5000 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

PÄIVÄKOTI SINIKELLO 1985-1987

Osoite
Taivaanpankotie 4, Kuopio
Tilaaja
KYKS rakennustoimisto, Kuopion kaupunki
Pinta-ala
1 900 brm²
Työt
Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

KYS, Kuopion yliopistollinen sairaala 1979-1995

Osoite
Puijonlaaksontie 2, Kuopio
Tilaaja
Kuopion yliopistollisen keskussiraalan Kuntainlitto
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
 • 1A-vaihe: poliklinikka- ja toimenpidetilat, sädediagnostiikka, laboratoriot; laajennus 1979-1983, 22.400 brm²1B-vaihe: vuodeosastot, leikkaussalit, heräämöt, teho-osasto ym; laajennus 1983-1985, 29.000 brm
 • SAN 1- ja SAN 2-vaiheet: toimenpidetilat, vuodeosastot, leikkaussalit, heräämö, ym; 1985-1986; peruskorjaus ja laajennus, noin 9.000 brm²;
 • SAN 3-vaihe: toimenpidetiloja, lääket.- ja potilaskirjastot; peruskorjaus, 1986-1987, 800 brm²
 • APT-vaihe: sairaala-apteekki ja huoltotunnelijärjestelyt, laajennus, 1988-1990, 3.100 brm²
 • MRI-vaihe: magneettikuvausyksikkö, laajennus, 1990-1992, 500 brm²
 • Leikkaussaliosaston laajennus, 1994-1995, 500 brm²