AALTO-YLIOPISTO, LÄMPÖMIEHENKATU 2, PERUSKORJAUS 2009-2011

Osoite
Lämpömiehenkuja 2, Otaniemi, Espo
Tilaaja
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 3 000 brm²
Työt
Pää-ja arkkitehtisuunnittelu
Sisustussuunnitelu Muotohiomo Oy
Vaativuustaso
Poikkeuksellisen vaativa
 • A-, B- ja D-rakennusten peruskorjaus, A- ja B-rakennukset suojeltuja sr1-merkinnällä
 • hallinto-, kokous- ja ryhmätyötilat
 • ravintola- ja valmistuskeittiötilat
 • sisustussuunnittelu: Muotohiomo Oy
 • AA-luokan hanke

MICROMEDICUM ARKKITEHTIKILPAILU 2009

Osoite
Kupittaa, Turku
Tilaaja
Senaatti-kiinteistöt, Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks-Sapa-liikelaitos
Pinta-ala
28 500 brm²
Työt
Arkkitehtisuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeksellisen vaativa
 • Kaupunkikuvallisesti ja teknisesti vaativa laboratoriorakennus
 • ET-luokka A-luokkaa ja ehdotusten paras

KOUKKUNIEMEN RAVINTO- JA HUOLTOKESKUS 2008

Osoite
Rauhanniementie 19, Koukkuniemi, Tampere
Tilaaja
Tampereen kaupunki, tilakeskus
Pinta-ala
Ravintokeskus 3 142 brm², huoltokeskus 1 426 brm², yhteensä 4 568 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

Koukkuniemen ravinto- ja huoltokeskukset on rakennettu Koukkuniemen vanhainkodin alueelle Näsijärven läheisyyteen. Viherkattoinen ravintokeskuksen ja huoltokeskuksen toiminnat sijaitsevat pääasiassa maanpinnan alapuolelle sijoitetun huoltopihan ympärillä ja samalla tasolla kuin sairaalan huoltoverkosto. Keskeisten työskentelytilojen luonnonvalon saanti on järjestetty ylä- ja kattoikkunoilla, jotka varsinkin pimeinä aikoina tuovat positiivisen lisän alueen ilmeeseen. Maanpäällisiä tiloja ovat ravintokeskuksen henkilökunnan ja vierailijoiden ruokasali. Vanhaan arvokkaaseen ympäristöön sijoitettu uudisrakennusten kokonaisuus on maisemoitu mm. käyttämällä ravintokeskuksessa helppohoitoista viherkattoa.

Ravintokeskuksessa valmistetaan aterioita niin Koukkunimen vanhainkodin kuin Kaupin sairaalan käyttöön. Tämän lisäksi yhä kasvavana osa-alueena on vanhuksille kotiin kuljetettavien ruokien valmistus, pakkaus ja lähetys. Ravintokeskuksen valmistustilojen suunnittelussa keskeisenä lähtökohtana on ollut ruokahuollon prosessit. Valmistustiloihin liittyvät varastot, kylmätilat sekä tekniset tilat on ryhmitelty ulkosyöttöiseksi kehäksi keskellä sijaitsevien valmistustilojen ympärille.  Näin on varmistettu valmistustilojen mahdollisimman suuri hygieenisyys. Lisäksi kotipalveluaterioiden pakkaustilojen puhtautta on turvattu erillisellä osastoinnilla ja ilmastoinnilla sekä muilla erityisjärjestelyillä.

Ravintokeskuksessa valmistetaan aterioita päivittäin yhteensä 5050 – 5150 ateriaa.

Rakennusten ulkoinen arkkitehtuuri edustaa selkeälinjaista suomalaista funkkishenkistä modernismia vaaleine rappaus- ja maalauspintoineen.  Sokkeliosien luonnonkiviverhous toistaa myös muutoin pääasiassa 1950-luvulla rakentuneen alueen vallitsevaa käytäntöä ja liittää rakennuksen osaltaan ympäristöönsä.

 

 

 

VAMMALAN ALUESAIRAALA F-OSA JA PERUSKORJAUS, VAMMALA, 2007-2010

Osoite
Itsenäisyydentie 2, Vammala
Tilaaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pinta-ala
4 140 brm² + 1 350 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

KIVENLAHDEN TERVEYSASEMAN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, ESPOO 2005-2007

Osoite
Meriusva 3, 0230 Espoo
Rakennutaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
1 826 brm² (laajennus) + 590 brm² (peruskorjaus)
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Kivenlahden terveysaseman laajennus ja peruskorjaus toteutettiin kahdessa vaiheessa, ensimmäinen rakennusvaihe käsitti laajennusosan ja toisessa vaiheessa peruskorjattiin aikaisemmat tilat Koy Merenpauhussa.

Laajennusosa käsittää lääkärien ja terveydenhoitajien vastaanottotilat 1. kerroksessa sekä suun terveydenhuollon ja puheterapian tilat 2. kerroksessa.  Laajennusosa käsittää myös kellarikerroksen sekä iv-konehuonekerroksen vesikatolla. Laajennusosan pohjaratkaisu on kompakti ja neliömäinen, sisätilat kiertyvät keskeisten valokuilujen ympärille

Peruskorjauksen tilat ovat neuvolatoiminnan ja kotihoidon tiloja. Terveysaseman pääsisäänkäynti ja asiakaspalvelutilat sijoittuvat laajennusosaan.  Laajennusosa ja peruskorjausosa liittyvät toisiinsa 2. kerroksen siltayhteyksin.

Laajennusosan julkisivut on toteutettu keraamisin klinkkerilankuin, iv-konehuoneen julkisivuina on tehdaspinnoitetut kuumasinkityt teräsohutlevyt.

VIHERKODIN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, RAVINTOKESKUS, 2007-2011

Osoite
Kuusiniemi 13-15, Viherlaakso, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, kiinteistöpalvelukeskus
Pinta-ala
Laajennus 6061 brm², peruskorjaus 4410 brm², pysäköintitasot 1864 brm², yhteensä 14 308 brm²
Työt
Pää-ja arkkitehtisuunnittelu
Ei toteututtu

Nykyinen peruskorjattava ja laajennettava Viherkoti on Pohjois-Espoon omais- ja kotihoidon tukiyksikkö ja kodinomaista pitkäaikaishoitoa tarjoava hoivakoti, jossa asukkaat voivat asua lopun elämäänsä.  Viherkoti sijaitsee luonnonkauniissa ja puistomaisessa ympäristössä Lippajärven rannalla jyrkän rinteen harjalla. Pitkäaikaissairaanhoidon tilojen lisäksi laajennukseen sijoitetaan myös ravintokeskus, joka palvelee niin Viherkodin asukkaita ja henkilökuntaa kuin myös toimittaa kotipalveluaterioita Espooseen.  Nykyisen Viherkodin eli ns.rakennuksen no 5 peruskorjaus on luonteeltaan pääasiassa tekninen.

Viherkodin 3-kerroksiseen laajennuksen suunnitellaan kodinomaiset tilat 66 asukkaalle. Laajennukseen sijoitetaan lisäksi ravintokeskus ja tarvittavat terapiapalvelut. Tilat jäsennetään asukkaiden yksityisiin tiloihin (asunto), yhteisiin tiloihin (solut) sekä yleisiin tiloihin (osasto, terapia, liikunta- ja juhlatilat).

Laajennuksen asukkaiden huoneet sijoitetaan kahteen uuteen osastoon ja jakaantuvat viiteen soluun. Viherkodin asukashuoneet sijoitetaan kunkin solun oleskelutilojen ympärille pitkiä käytäviä välttäen. Solut nivoutuvat toisiinsa ollen kuitenkin omia erillisiä yksiköitään.  Tilat rajataan turvallisen kotoisen vaikutelman saamiseksi eikä soliussa ole läpikulkuliikennettä.  Solujen oleskelutiloista ja myös saunaosastoilta on pääsy turvalliselle lasitetulle parvekkeelle tai ulkoterassille. Parvekkeiden ja potilashuoneiden sijoituksessa ja suuntauksessa on huomioitu Lippajärven luonnonkauniit maisemat.

Yhdistetyssä aulatilassa järjestetään juhlia ja se toimii mm. vanhusten liikuntatilana. Rakennukseen tulee lisäksi mm. erillinen fysioterapiatila sekä myös ulkopuolisia asiakkaita palveleva dementiakeskus.

Kaikki asukkaiden käytössä olevat tilat suunnitellaan tilamitoitukseltaan yleispäteviksi huonokuntoisille vanhuksille riippumatta sairauden laadusta. Suunnittelussa kiinnitetään huomioita myös dementiapotilaiden määrän jatkuvaan kasvuun.

Viherkodin ulkotilat suunnitellaan myös esteettömiksi. Lyhyitä ulkoilureittejä tehdään pyörätuoli- ja kävelytukia käyttäville sekä haastavampia reittejä paremmin liikkuville. Dementia-asukkaille varataan osa pihasta, joka ympäröidään riittävän korkealla aidalla.

Rakennuksen runkomateriaalit ovat teräsbetonisia liittorakenteita ja laatastot teräsbetonisia kuorilaattoja.  Ulkopinnat ovat vaaleaksi rapattuja tiiliseiniä.  Ravintokeskuksen huoltopiha rajataan terassoiduin istutetuin muurirakentein.

HAARTMANIN SAIRAALA, MEILAHTI, 2006-2009

Osoite
Haartmaninkatu 4, Meilahti, Helsinki
Tilaaja
Helsingin terveyskeskus
Pinta-ala
11 770 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture

Läntiseen yhteispäivystyssairaalaan sijoittuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen läntinen yksikkö, päivystys- ja valvontaosasto, neljä päivystystä tukevaa vuodeosastoa, murtumien jälkihoitopoliklinikka sekä koko kaupunkia palveleva hammaslääkäripäivystys.  Sairaalan toimintaa tukee laboratorio- ja kuvantamispalvelut, jotka hoitaa HUS.  Läntinen päivystysyksikkö palvelee Helsingin eteläistä, keskistä ja läntistä aluetta.

Sairaala toimii ympäri vuorokauden ja hoitaa kaikki aikuisten perustason vammat ja sairaudet.

Yhteispäivystyssairaalaan on eri toimintojen tilat suunniteltu seuraavasti:

Maantasokerroksessa, joka on samalla rakennuksen sisääntulokerros, sijaitsevat yhteispäivystyspoliklinikat ilmoittautumis-, vastaanotto-, tutkimus- ja toimenpidetiloineen.  Potilaspaikkoja kerroksessa on yhteensä 43 kappaletta jaoteltuina 3-6 hengen tutkimus- ja hoitohuoneisiin.  Tähän kerrokseen sijoittuvat myös kuvantamis- ja laboratoriopalvelut.

2. maanpäälliseen kerrokseen on suunniteltu tilat päivystys- ja seurantaosastoille, sydämen toiminnan tutkimukselle, yhdelle vuodeosastolle sekä hammashoidon päivystykselle. Potilaspaikkoja on 2. kerroksessa yhteensä 46 kappaletta.

2.– 5. maanpäälliseen kerroksiin on sijoitettu 3 kpl vuodeosastoja, joissa on yhteensä 72 potilaspaikkaa, näihin kerroksiin sijoittuvat myös koko rakennuksen toimintaa palvelevia hallinto- ym. erityistiloja sekä mm. noin 100 paikkainen luentosali, jolla osaltaan korvataan uudisrakennuksen takia purettu aikaisempi opetusrakennus.

Kellarikerroksessa, joka liittyy sairaala-alueen huoltotunneliverkostoon, on rakennusta palvelevia teknisiä sekä huolto- ja varastotiloja

Yhteispäivystyssairaalan kokonaispotilaspaikkamäärä on 161, joista 43 on ns. paaripotilaspaikkoja päivystyspoliklinikoilla.

Rakennuksen toiminnan vaatima henkilökuntamääräksi on arvioitu noin 270 henkilöä.  Arvioidut käyntimäärät Meilahden yhteispäivystyksessä on noin 60 000 – 65 000 käyntiä vuodessa eli keskimäärin 160-175 käyntiä vuorokautta kohden.

Rakennuksen kantavan rungon muodostaa liittopilarit- ja palkit sekä kuorilaatastot.  Julkisivut ovat osittain silkkipainettua lasia ja osin rapattupintaisia.

Yhteispäivystyssairaala rakennetaan kiinni HUSin toimesta rakennettavaan Kolmiosairaalaan, liittymäosan muodostaa 5-kerroksinen lasinen yhdyssiltaosa, joka on maantasossa läpikuljettavissa.

ESPOON KAUPUNGIN VARIKKO 2006-2008

Osoite
Orionintie 24, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki
Pinta-ala
3850+3100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

RADIUS / TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA, 2005-2007

Osoite
TAYS, Teiskontie 35, Tampere
Tilaaja
Peab Seicon / Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pinta-ala
20 130 brm²
Työt
Arkkitehti ja sisustussuunnittelu
Yhteistyö
Arkkitehdit Martikainen Oy
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa

Suunnitelma perustuu Design & Build suunnittelukilpailuun, joka järjestettiin vuoden 2005 keväällä.  Radius-uudisrakennus sijoittuu kantasairaalan koillispuolelle liittyen sisäisin käytäväyhteyksin kantasairaalaan.  Pikonlinnasta siirretyn syöpätautien klinikan lisäksi siihen sijoittuvat mm. palliatiivinen toiminta sekä fysiatrinen yksikkö, sairaala-apteekki lääkevalmistustiloineen, keskusvarasto ja sädediagnostiikan yksikkö.  Suunnitelmissa on varauduttu rakennuksen mahdolliseen myöhempään korottamiseen kahdella kerroksella.

Uudisrakennuksen arkkitehtuuri on sopeutettu sairaala-alueen rakennuskantaan ja traditioon. R-laajennuksen valkobetoniset julkisivut jatkavat väritykseltään nykyisen rakennuskannan vaaleutta.  Uutena lisänä vallitsevaan värimaailmaan ovat korostevärien käyttö rakennuksen sisäänkäyntien ympäristöissä.

Potilasliikenteen pääosa rakennukseen saapuu etelään avautuvan kolmiomaisen aukion päätteessä 0-kerroksen tasolla keskeisesti sijaitsevaan pääsisäänkäyntiin.  Lisäksi rakennukseen liittyy Ylätien puoleinen sisäänkäynti 1. kerroksen tasolla.

Kaksi-, osittain kolmikerroksinen valokatteinen pääaula kokoaa uudisrakennukseen sijoitetut toiminnalliset kokonaisuudet.

Pääsisäänkäynnistä 0-kerroksen aulasta on yhteys sairaala-apteekin asiakastilaan sekä fysiatrian osastolle, johon sijoittuu fysiatrian poliklinikkatoiminnan lisäksi allasterapiatilat sekä kuntotestaus ja – terapiatilat.

1. kerroksen pääaulassa sijaitsevat kahvio sekä muut yleisöpalvelun tilat ja aulasta on suora käynti niin sädediagnostiikan yksikköön kuin sädehoidon tiloihin. Sädediagnostiikan yksikkö palvelee koko TAYSia ja siellä tehdään luusto- ja keuhkokuvauksia, mammografia- ja tietokonetomografiatutkimuksia sekä myös ultraääni- ja magneettikuvauksia (MRI). Sädehoitoa toteutetaan yhteensä viidellä sädehoitolaitteella ja yhdellä ns. tykösädehoidon laitteella.

2. kerroksen aulasta on kulku vuodeosastolle, klinikkahallintoon sekä syöpätautien poliklinikalle ja sytostaattihoidon tiloihin. 3. kerroksessa sijaitsee toinen syöpätautien ja palliatiivisen yksikön vuodeosasto. Vuodeosastoilla on yhteensä 54 sairaansijaa. Lisäksi potilaita palvelee 10 päiväpaikkaa.

Sairaala-apteekin tilat rakentuvat oman korkean monitoimiaulan ympärille keskusvaraston läheisyydessä niiden toiminnallisen yhteyden vuoksi.  Keskusvarasto aidattuine huoltopihoineen on sijoitettu erilleen niin henkilöliikenteen väylistä kuin muista sairaalan toiminnoista.

Radiuksessa työskentelee noin 300 henkilöä sekä tutkitaan ja hoidetaan päivittäin 450-500 potilasta.

OULUN YLIOPISTO, TIETOTALO 2, 2004

Oulun Yliopisto, Linnanmaa
tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
pinta-ala: 10 687 brm²
pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

 • tietojenkäsittelytieteiden laitos, sähkö- ja tietotekniikan osaston laajennus
 • Oulun mikro- ja nanoteknologian keskus
 • mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratoriotlektroniikkatyöpajat
 • 3-5 luokan puhdastilat
 • AA-luokan hanke
 • 3d-tietomallinnus