CHEMICUM, HELSINGIN YLIOPISTON KEMIAN LAITOS, PERUSKORJAUS HELSINKI 2012-2016

Osoite
A.I. Virtasen aukio 1, Helsinki
Tilaaja
Helsingin Yliopisto
Pinta-ala
n. 19 100 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

 

 

 

 

ESPOONLAHDEN KOULU JA LUKIO, PERUSKORJAUS 2011-2013

Osoite
Opettajantie 3, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
11 684 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad 15

Espoonlahden koulu ja lukio on 1975 valmistunut Arkkitehtitoimisto Osmo Siparin suunnittelema koulurakennus, joka peruskorjattiin 2011-2013. Koulussa toimii viisisarjainen yläkoulu, jossa on 360 oppilasta ja kielipainotteinen lukio, jossa on 540 oppilasta.

Peruskorjauksessa tehtiin toiminnallisia tilamuutoksia, paloteknisiä parannuksia ja rakennuksen esteettömyyttä palvelevia muutoksia. Uusilla kattoikkunoilla tuotiin lisää valoa sisätiloihin.
Auditorio ja liikuntasali säilytetettiin mahdollisimman alkuperäisessä asussa.
Suurin muutos tehtiin B-osan toisessa kerroksessa, jossa keittiö säilytettiin paikallaan, mutta nykyisestä kirjastosta ja ruokasalista muodostetettiin avoin koulua kokoava pääaula, joka toimii ruokasalina. Uusi kirjasto avautuu kaarevan lasiseinän kautta ruokasaliin.
Peruskorjauksessa purettiin kaikki muu paitsi rakennuksen betonirunko ja muutama muurattu väliseinä. Vesikatolle rakennettiin uusi IV-konehuone ja liikuntasalin viereiset konehuoneet yhdistettiin.
Talotekniikka uusittiin kokonaan. Keittiön huoltoa varten rakennettiin uusi hissi  ja vanha hissi uusittiin pyörätuolin käyttäjalle soveltuvaksi. Huoltopihalle  rakennettiin uusi varasto/jätekatos.
Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri pyrittiin palauttamaan lähemmäs alkuperäisen rakennuksen henkeä.
Julkisivuihin uusittiin betonisten kuorielementtien ulkokuoret pitkälti alkuperäisiä elementtijakoja noudattaen. Suurin muutos ulkoarkkitehtuurissa on uusi profiililasilla verhottu IV-konehuone, se on sijoitettu yläpihan puolelle, jolloin konehuone ei dominoi näkymää päälähestymissuunnasta ja samalla se toimii yläpihan sadekatoksena.
Piha-alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannettiin. Koulun huoltoliikenne keskitettiin eteläpäädyn huoltopihalle ja autojen pysäköinti liikkumirajoitteisten paikkoja lukuunottamatta siirrettiin asemakaavan mukaiselle pysäköintialueelle. Istutuksia monipuolistetettiin ja pihalle lisättiin peli- ja liikuntavälineitä. Nykyisten parakkikoulujen paikalle suunniteltiin mopoparkki. Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään yläpihalle sijoitetun maalämpökaivokentän ja kattoikkunoiden lappeisiin sijoitetettujen  aurinkokerääjien avulla.

NAISTENKLINIKAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 2011-2015

Osoite
Haartmaninkatu 2, Helsinki
Tilaaja
HUS-Tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 13 300 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Yhteistyö
Arkkitehdit Martikainen Oy
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture 2010-15

Naistenklinikan vuonna 1975 valmistuneessa L-toimenpideosassa oli alun perin 2 maanpäällistä kerrosta ja kattotasolla 3. kerroksessa pienet iv-konehuoneet. Vuonna 2015 valmistunut L-osan peruskorjaus- ja laajennushanke käsitti koko Naistenklinikan L-osan sekä lisäksi päärakennuksen 2. kerroksen B-siivestä päivystyspoliklinikan osuuden. L-osan peruskorjauksessa kaikki nykyiset väliseinät, ovet ja ikkunat sekä ulkoseinien betoninen ulkoverhous ja vesikaton rakenteet lämmöneristeineen purettiin rakennusfysikaalisista syistä.

L-osaa laajennettiin noin 5 metrin verran lounaaseen A-siiven suuntaan ja korotettiin yhdellä toiminnallisella lisäkerroksella sekä lisäksi ilmanvaihto­konehuonekerroksella. Ulkoseinien rakennetta parannettiin vastaamaan ajankohdan energiatehokkuuden vaatimukset ja uusi julkisivuverhous tehtiin paikalla muurattuna tiiliverhouksena ja 3-kerrosrapattuna ympäröivien rakennusten mukaisesti.

1. kerrokseen sijoittuivat leikkausosaston tilat sekä HUS-Röntgenin magneettikuvaustilat. Leikkausosastolle rakennettiin 8 uutta leikkaussalia sekä tehovalvonta- ja heräämötilat.

2. kerrokseen sijoittui synnytysosaston synnytys- ja päivystysvastaanottotoiminta. Syvärunkoisen L-osan ulkokehälle sijoitettiin 16 uutta synnytyshuonetta allashuoneineen ja keskialueelle 2 kpl sektiosaleja, toimenpidehuone, perheheräämö sekä vastasyntyneiden ensihoitotila. B-siipeen ja L- ja B-siipien liittymäosaan sijoittui päivystyspoliklinikan tilat.

3. kerrokseen rakennettiin uudet tilat vastasyntyneiden teho-osastolle mm. 16 kpl tehohoitohuoneita, 4 kpl tehovalvontahuoneita, 3 kpl teho­hoidon erikoishuonetta välinehuoltotilat.

Tunnelikerrokseen uusittiin henkilökunnan puku- ja pesutiloja yhteensä noin 1000 henkilölle sekä rakennettiin yhteisiä tiloja, kuten pieni luentosali sekä muuta koulutus- ja toimistotiloja.

L-osan peruskorjaus- ja laajennushanke oli laajuudeltaan n. 6 650 htm² ja 13 291 brm². Kokonaispinta-alasta peruskorjattavien tilojen osuus oli 7 969 brm² ja uudisrakennettava tilojen 5 322 brm².  Hanketta edelsi L-osan väistötilojen suunnittelu- ja rakentaminen B-siiven 4. kerrokseen, johon kuului mm. 2kpl leikkaussaleja ja pieni heräämö, 4 synnytyssalia sekä vastasyntyneiden valvontahoidon vaatimat tilat.

PÄIVÄKOTI TILHI, PERUSKORJAUS 2011-2015

Osoite
Tilhipolku 6, Tapaninkylä, Helsinki
Tilaaja
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Pinta-ala
1 522 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja kiintokalustesuunnittelu
  • päiväkoti noin 110 lapselle
  • rakennuksen ja pihan täydellinen peruskorjaus
  • energia- ja sisäilmatekninen peruskorjaus

VIHERLAAKSON MUISTIPALVELUKESKUS, ESPOO 2011-2013

Osoite
Kuusiniemi 13-15, 02710 ESPOO
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
4 517 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad

Viherkodin tähän asti pitkäaikaishoitoa palvelleet tilat peruskorjattiin soveltumaan muistipalvelukeskukseksi. Muistipalvelukeskuksen yhteyteen tehtiin osin peruskorjauksena ja osin laajennuksena tilat myös muistisairaiden lyhytaikaishoidon yksikölle sekä päivätoiminnalle.

Viherkodin 1. ja 2. kerrokseen sijoittuu hoiva-asuminen, kerroksissa on asuinhuoneet yhteensä 48 asukkaalle. Maanpäälliseen pohjakerrokseen rakennettiin 20 paikkainen muistisairaiden lyhytaikaishoivayksikkö. Lisäksi pohjakerrokseen sijoittuu dementiapäivätoiminta noin 8:lle muistisairaalle.  Pohjakerroksessa toimii myös muistikoordinaattorin neuvontapiste. Pohjakerroksessa on lisäksi teknisiä tiloja laajennettu aikaisemmin osin kaivamattomaan asennustilaan.

Rakennuksen kahdelle julkisivulle on rakennettu uudet tilavat lasitetut parvekkeet asukkaiden käyttöön.

Talotekniikka on uusittu kokonaan sekä rakennuksessa että piha-alueilla. Katolle on rakennettu uusi iv-konehuonekerros ja isot kattoikkunat on uusittu. Piha-alueelle toteutettiin myös energiakaivot parantamaan rakennuksen energiataloutta.

Muistipalvelukeskuksen piha uusittiin esteettömäksi ja kaikki pintamateriaalit ja pihakalusteet ovat uusia.

HUS, SYÖPATAUTIEN KLINIKKA, LINAC 9-10 LAAJENNUS, 2011-2014

Osoite
Haartmaninkatu 4, Helsinki
Tilaaja
HUS Tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 1 200 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaatimusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture 2010-12

Syöpätautien klinikan Linac 9-10 hankkeen lineaarikiihdytintilat aputiloineen sijoittuvat klinikan 00-kerrokseen maanalaisena laajennuksena.  Klinikkarakennuksen peruskorjauksena on toteutettu Linac 9-10 tiloja palveleva kolmen kerroksen välinen uusi hissi sekä poistumistieportaan syvennys laajennuksen tasolle.

Hankkeen yhteydessä on louhittu tilavaraus maanalaiselle lisälaajennukselle sekä rakennettu uusi hyökkäystieporras tunneliverkostoon pelastuslaitoksen käyttöön.

Linac 9-10 hankkeessa on rakenteellisesti varauduttu päälle rakennettavaan potilasosastotornin laajennukseen ennakoimalla tulevaa laajennustarvetta.

Tilaohjelma käsittää pääasiassa 2 kpl lineaarikiihdytintilaa laite- ja ohjaustiloineen, 2 kpl vastaanottohuonetta ja 2 kpl toimistotilaa sekä potilaiden odotustilat.

Maanalaisiin tiloihin saadaan luonnonvaloa odotustilaan suunnitellun kattoikkunan kautta, muita laajennuksen maanpäälle näkyviä osia ovat ilmanvaihtokonehuoneen jäte- ja raitisilmarakenteet, jotka on toteutettu pintamateriaaleiltaan patinoidulla kuparilla uuden maanalaisen huolto- ja pysäköintitunnelin vastaavien rakenteiden mukaan.

Sisätilojen valoisuuteen ja muuhun viihtyisyyteen on hankkeessa kiinnitetty erityistä huomiota.

(Syöpätautien klinikka on valmistunut vuonna 1962 ja oli alun perin nimeltään Sädehoitoklinikka. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Erkki Helmaa ja Veijo Martikainen.  Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu, vaikka rakennussuunnitelma perustuukin yleisen arkkitehtikilpailun 1. palkintosijaan.)

KARAKALLION KOULU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 2011-2014

Osoite
Kotkakuja 5, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
8 350 brm²
Työt
Pää, arkkitehti- ja sisustussuunnitelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
ArchiCad 15

Karakallion koulu on 1975 valmistunut arkkitehti Kosti Kurosen (Suunnittelukeskus Oy) suunnittelema koulurakennus, jonka peruskorjaus suunniteltiin ja toteutettiin vuosina 2011-2014.

Koulurakennus peruskorjattiin täydellisesti koko ulkovaippa uusimalla sekä talotekniikka uusittiin kokonaan.  Vesikatolle rakennettiin uudet iv-konehuoneet ja koulun 2 kpl valopihaa muutettiin lämpimiksi tiloiksi ne kattamalla.  Auditorion näyttämö korotettiin ja pääsisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin laajennuksena kellariin uusi porras sekä jätehuone ja keittiön huoltosisäänkäynti.

Hankkeeseen sisältyi koulutontin viereisen UP-kenttäalueen peruskorjaus.

Peruskorjauksen yhteydessä koulun tilajärjestys säilyi lähes muuttumattomana, opetus-, oppilashuolto- ja hallintotilojen toiminnallisuutta kuitenkin parannettiin väliseinien uudelleenjärjestelyillä.  Ruokasalia laajennettiin lasiseinäisenä pääkäytävälle ja auditorion näyttämöä aikaisempaan musiikkiluokan varastoon.  Rakennukseen tehtiin laajennuksena uusi pääsisäänkäynnin tuulikaappi, johon järjestettiin sisäinen porras pieneen kellarikerrokseen.

Vaikka Karakallion koulua ei oltu suojeltu, sen arkkitehtuurin on katsottu edustavan aikakautensa rationaalista kouluarkkitehtuuria parhaimmillaan, joten rakennuksen ulkoarkkitehtuuri pyrittiin säilyttämään lähellä alkuperäisen rakennuksen ilmettä.

Sisätiloissa alkuperäinen näkyvä systeemiajattelu rakenteiden ja talotekniikan osilta säilytettiin kaikissa päätiloissa.  Aula- ja käytävätilojen sekä luokkien väliset säilytyskalusteet uusittiin alkuperäistä värimaailmaa noudattaen.

Koulun piha-alueiden turvallisuutta ja valvottavuutta parannettiin osoittamalla huoltoliikenteelle omat reitit ja kääntöpaikat. Koulupihasta tehtiin viihtyisämpi ulkoalue liikunnalle ja välituntioleskelulle.

Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään yläpihalle sijoitetun maalämpökaivokentän ja vesikatolle asennettujen aurinkokerääjien avulla.

MYLLYPURON KESKUSTERVEYSASEMA, 2009-2012

Osoite
Jauhokuja 4, Helsinki
Tilaaja
Helsingin terveyskeskus
Rakennuttaja
HKR-Rakennuttaja
Pinta-ala
12 234 brm², josta terveysaseman toiminnallisia tiloja on 7 976 brm² ja autopaikoitustilaa 4 258 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Autocad Architecture 2008-12

Uusi Myllypuron keskusterveysasema palvelee aikaisemman Itäkeskuksen terveysaseman palvelualueen eli Vartiokylän ja Myllypuron peruspiirien runsaan 30 000 asukkaan väestöä. Lisäksi terveysasemalle on keskitetty kaupungin ruotsinkielisen väestön palveluja. Myllypuron keskusterveysasema tarjoaa perusterveydenhuollon, avosairaanhoidon ja neuvolapalvelujen lisäksi monipuolisia palveluja kuten erikoislääkärien konsultaatioita, erilaisia ryhmätoimintoja sekä erityistyöntekijöiden palveluja. Terveysasema toimii opetusterveyskeskuksen osana.

Terveysaseman toimintojen lisäksi rakennukseen on keskitetty suun terveydenhuollon hoitoyksiköitä sekä HUSLAB:n laboratoriopalvelut. Rakennukseen on sijoitettu lisäksi kotihoidon ja fysioterapian toimintaa. Rakennus on suunniteltu sisätiloiltaan muuntojoustavaksi.
Terveysaseman palvelualuetta ja rakennusta on varauduttu laajentamaan tulevaisuudessa. Laboratorion osalta palvelujen tarjonta ylittää jo nyt kuntarajat.

Maantasokerroksessa, joka on samalla rakennuksen sisääntulokerros, sijaitsevat akuuttipäivystyspoliklinikka vastaanotto-, tutkimus- ja toimenpidetiloineen. Tähän kerrokseen sijoittuvat myös laboratoriopalvelut sekä neuvottelutilat.
2.-3. kerroksin on suunniteltu tilat terveysasema- ja neuvolavastaanotoille sekä välinehuollolle.
4. kerrokseen on sijoitettu hammashoidon, kotihoidon sekä fysioterapian tilat.
Kellarikerroksissa on autopaikoituksen lisäksi rakennusta palvelevia teknisiä sekä huolto- ja varastotiloja sekä henkilökunnan sosiaalitilat.

Terveysaseman massoittelu perustuu rakennuksen toiminnallisuuteen, asemakaavan mukaisiin kaupunkikuvallisiin ratkaisuihin sekä tontin käytön tehokkuuteen tulevat laajennukset huomioiden.
Massoittelun periaate on ns. kampamalli, joka turvaa luonnonvalon saannin eri siipien työ- ja vastaanottotiloihin.
Rakennuksen pääjulkisivu pääsisäänkäynteineen avautuu sisäänkäyntiaukiolle ja on ilmeeltään lasinen ja melkein koko monikerroksisen aulan osalta läpinäkyvä.
Rakennuksen julkisivut on toteutettu keraamisin klinkkerilankuin ja anodisoiduin alumiinilevyin.
Eteläjulkisivun ikkunoiden auringonsuojasäleet toteutetaan keraamisen julkisivun värisin klinkkeritangoin.

SOUKAN KOULU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 2009 – 2011

Osoite
Soukankuja 5, Espoo
Tilaaja
Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos
Pinta-ala
Peruskorjaus 5278 brm², laajennus 2154 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
Archicad 14

Soukan koulu on vuonna 1971 valmistunut arkkitehti Kari Virran suunnittelema koulurakennus, joka peruskorjattiin ja laajennettiin vuonna 2009-2011. Se on noin 550 oppilaan ala-asteen koulu.
Koululle rakennettiin laajennusosa, joka yhdistettiin lasinivelellä vanhaan rakennukseen. Laajennusosan arkkitehtuuri pyrittiin sopeuttamaan mahdollisimman hyvin alkuperäiseen rakennuksen arkkitehtuuriin, joka osa alueen rakennushistoriaa.
Alkuperäisessä kokonaisuudessa liikunta- ja ruokasalirakennus oli ulkoyhteydessä varsinaiseen koulurakennukseen. Peruskorjauksessa nämä osat yhdistettiin uudella lasiseinäisellä käytävällä, josta samalla tuli koulun uusi pääsisäänkäynti.
Peruskorjauksessa vanhasta rakennuksesta purettiin kaikki muu paitsi betonirunko ja ulkoseinien sisäkuori. Vesikatolle rakennettiin uudet ilmanvaihtokonehuoneet ja liikunta- ja ruokasaliosan vanhaa ilmanvaihtokonehuonetta laajennettiin. Pihalle rakennettiin uusi piharakennus kiinteistönhoitoa varten.
Peruskorjattavassa osassa tilat järjesteltiin uudelleen, pintamateriaalit ja kiintokalusteet uusittiin.
Liikuntasaliin rakennettiin siirtokatsomo ja lisättiin näyttämötekniikkaa.
Peruskorjattavan osan talotekniikka uusittiin kokonaisuudessaan.
Nykyiset piha-alueet uusittiin pintamateriaalien, varusteiden ja talotekniikan osalta. Piha-aluetta laajennettiin nykyiselle metsäalueelle. Tontin lounaisosaan rakennettiin uusi pysäköintialue sekä aidattu pelikenttä ja pieni varasto. Pysäköintialueelta johdettiin uusi kevyen liikenteen väylä koulun piha-alueelle.

 

HUS, SYÖPATAUTIEN KLINIKAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS, 2009-2013

Osoite
Haartmaninkatu 4, Meilahti, Helsinki
Tilaaja
HUS-Tilakeskus
Rakennuttaja
HUS-Kiinteistöt Oy
Pinta-ala
n. 3.550 brm²+ väistötilat 1.200 brm²
Työt
Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Vaativuusluokka
Poikkeuksellisen vaativa
Tietomallinnus
AutoCad Architecture 2007-2010

Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjauksen ja 2. kerroksen laajennuksen oli tarkoitus aloittaa koko rakennuksen 6-vaiheisen peruskorjausten sarja, jonka kuluessa koko rakennus olisi peruskorjattu.

Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan tilat on peruskorjattu kuvantamis-, vastaanotto-, neuvottelu-, laboratorion näytteenotto- ja toimistokäyttöön. Syöpätautien klinikan kuvantamistiloja ovat TT-kuvaustilat sekä mammografia-, ultraääni-, luuntiheys- ja luunkuvaustilat aputiloineen. Laboratoriolla on nyt 1. kerroksen pohjoisosassa kuusi näytteenottotilaa ja EKG-tutkimustila sekä näytteiden käsittelytiloja. Pohjoispäätyyn sijoittuu myös 14 syöpätautien poliklinikan vastaanottohuonetta sekä neuvottelutiloja.
Pohjoisosan 2. kerrokseen rakennettuun laajennusosaan sijoittuvat apteekin syöpätautien hoitoa palvelevat lääkevalmistuksen puhdastilat niiden vaatimine yläpuolisine teknisine tiloineen. Lisäksi laajennukseen sijoittuvat pohjoispuolisten tutkimus- ja hoitotilojen vaatimat uudet iv-konehuoneet.
Tunnelikerrokseen on rakennettu uudet jätehuoltotilat, siivouskeskus, sähkötekniset tilat sekä sprinklerikeskus varavesisäiliöineen.

Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjausta ja laajennusta edelsi määräaikaisten väistötilojen suunnittelu ja rakentaminen sisältäen mm. TT-kuvaustilan, laboratorio- ja vastaanotto- sekä toimistotiloja.

Kohde sijaitsee kaupunkikuvallisesti kerrostuneella ja merkittävällä Meilahden sairaala ja laajennuksen lähtökohta on ollut Syöpätautien klinikkaa kohtaan sopeuttava.

Hankkeen rakennustyöt on toteutettu vaiheittain ja haastavissa olosuhteissa ottaen huomioon muilta osin normaalissa käytössä toimiva sairaala.

(Syöpätautien klinikka on valmistunut vuonna 1962 ja oli alun perin nimeltään Sädehoitoklinikka. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Erkki Helmaa ja Veijo Martikainen.  Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu, vaikka rakennussuunnitelma perustuukin yleisen arkkitehtikilpailun 1. palkintosijaan.)