TYÖTERVEYSLAITOKSEN LAAJENNUS,  2003

TYÖTERVEYSLAITOKSEN LAAJENNUS,  2003

Haartmaninkatu 1 D, Meilahti, Helsinki
tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
pinta-ala: 6 100 brm²
pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

  • vastaanotto-, toimenpide- ja toimistotiloja (HYKS ja TTL)
  • näytteenotto- ja kliinisen kemian laboratoriot (HYKS ja TTL)
  • koulutustilat (TTL)
  • AA-luokan hanke