SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, MAANALAISET LAITETILAT

SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, MAANALAISET LAITETILAT

Haartmaninkatu 4, Meilahti, Helsinki
rakennuttaja: HUS-Kiinteistöt Oy
tilaaja: HUS-Tilakeskus
pinta-ala: yhteensä noin 5 200 brm²
pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu